احداث نيروگاه خورشيدي در محوطه ساختمان اداري شركت برق منطقه اي تهران

استنادنیوز؛ با هدف تامين بخشي از برق مصرفي شركت توسط انرژيهاي تجديدپذير و افزايش ضريب امنيت تامين برق مراكز مختلف شركت به ويژه مركز ديسپاچينگ فوق توزيع نيروگاه خورشيدي در محوطه ساختمان اداري برق منطقه اي تهران (طراحي براساس يك مگاوات) با بازدهي 500 كيلووات درفاز اول احداث خواهد شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير، بر اساس تكاليف اعلام شده هيات دولت مبني بر تامين برق 20 درصد از برق مصرفي دستگاه هاي اجرايي از انرژي هاي تجديدپذير و نو، همزمان موضوع احداث نيروگاه خورشيدي در محوطه ساختمان اداري شركت  برق منطقه اي با بازدهي 500كيلووات درفاز اول و تامين بخشي از برق مصرفي شركت توسط انرژيهاي تجديدپذير و افزايش ضريب امنيت تامين برق مراكز مختلف شركت به ويژه مركز ديسپاچينگ فوق توزيع در جلسه هم انديشي مديريت مصرف در شركت توانير مطرح و ضمن اعلام ميزان برق مصرفي ساختمان هاي اداري شركت ها جهت مقايسه وتجزيه وتحليل اطلاعات در قبل و بعداز اجراي پروژه، محل هزينه و اعتبار اجرا  از طريق پدافند غيرعامل تعيين شد.
مدير دفتر خدمات مشتركين فوق توزيع ومديريت مصرف، با طرح اين موضوع كه: تغيير رويكرد وزارت نيرو طي چند سال اخير با اختصاص درآمد حاصل از دريافت عوارض برق از مشتركان به توسعه برق روستايي و حمايت از توسعه وتوليد انرژي هاي تجديدپذير قالب توجه بوده است؛ تشريح كرد: در اين راستا و با توجه به شرايط اقليمي كشور وبهره گيري از تابش نور خورشيد در اكثر نقاط وفصول سال (در ايران روزانه بطور متوسط 5.5 كيلووات ساعت انرژي خورشيدي بر هر متر مربع از سطح زمين مي تابد و 300 روز آفتابي در 90 % خاك كشور داريم. بنابراين ميزان كل تابش خورشيد در طول روز براي ايران تقريباٌ برابر است، با 9ميليارد مگاوات ساعت، و اگر تنها از 1% مساحت ايران انرژي خورشيدي را جذب كنيم و راندمان سيستم دريافت انرژي تنها 10% باشد. باز هم مي توانيم روزانه 9ميليون مگاوات ساعت انرژي از خورشيد دريافت كنيم..
رضا فلاحتكار در همين زمينه ادامه داد: در اين راستا و تكليف شركت ها و سازمان ها براي تامين 20% از انرژي مصرفي خود از انرژي هاي تجديدپذير، پروژه احداث نيروگاه خورشيدي در محوطه شركت با ظرفيت اسمي يك مگاوات در مراحل انتخاب پيمانكار است، كه پس از نصب در فاز اول توليدي معادل 500 كيلووات خواهد داشت.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار