عملکرد مجلس دهم

 استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد 290 نفر نماینده مجلس شورای اسلامی  را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

نظرسنجی ارزیابی عملکرد نماینده تنکابن،رامسر و عباس آباد در مجلس دهم

استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقای شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم حوزه انتخابیه رامسر،تنکابن و عباس آباد را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

نظرسنجی ارزیابی عملکرد نماینده نوشهر،چالوس و کلاردشت در مجلس دهم

استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقای قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم حوزه انتخابیه نوشهر ، چالوس و کلاردشت را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

نظرسنجی ارزیابی عملکرد نماینده نور و محمودآباد در مجلس دهم

استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقای علی علی اسماعیلی نماینده مردم حوزه انتخابیه نور و محمودآباد را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

نانواکناری انتخابات مظرسنجی

استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقای ولی الله نانواکناری نماینده مردم حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

نظرسنجی یوسفیان ملا مجلس

استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقای علی محمد شاعری نماینده مردم حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

شاعری

استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقای علی محمد شاعری نماینده مردم حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

نجفی و نیازآذری انتخابات

استناد نیوز در نظر دارد، با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقایان حسین نیازآذری و علی نجفی نمایندگان مردم حوزه انتخابیه بابل را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

رضیان ادیانی نظرسنجی

استناد نیوز در نظر دارد با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقایان عبدالله رضیان و سیدعلی ادیانی نمایندگان مردم حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

نظرسنجی ارزیابی عملکرد نمایندگان ساری و میاندورود در مجلس دهم

استناد نیوز در نظر دارد، با توجه به اینکه در سال پایانی مجلس دهم قرار داریم عملکرد آقایان محمد دامادی و علی اصغر یوسف نژاد نمایندگان مردم حوزه انتخابیه ساری و میاندرود را مورد ارزیابی مردم قرار دهد.

معرفی کاندیدا سایت

انتخابات عملکرد

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار