نظرسنجی؛ عملکرد کلی شهرداری چالوس را چطور ارزیابی می کنید

عملکرد شهرداری ها به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر می گذارد، در این نظرسنجی میزان رضایت مردم چالوس از مجموعه شهرداری این شهر را مورد سوال قرار دادیم

نظرسنجی؛ عملکرد شهرداری فریدونکنار را چطور ارزیابی می کنید؟

شهرداری ها دایره وسیعی برای خدمات رسانی به مردم دارند و کوتاهی در این وظیفه می تواند مشکلات زیادی را ایجاد نماید، بنابراین نظر مردم بهترین معیار برای سنجش عملکرد شهرداری است

نظرسنجی؛ عملکرد کلی شهرداری بابل را چطور ارزیابی می کنید؟

بهترین افرادی که می توانند عملکرد شهرداری را ارزیابی کنند مردم همان شهر هستند بنابراین از مردم شهر بابل می خواهیم در نظرسنجی استناد نیوز شرکت کرده و میزان رضایت خود از عملکرد شهرداری را اعلام نمایند

نظرسنجی؛ عملکرد شهرداری شهر قائمشهر را چطور ارزیابی می کنید؟

عملکرد شهرداری ها به طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر می گذارد، بنابراین بهترین افرادی که می توانند عملکرد شهرداری را ارزیابی کنند مردم همان شهر هستند

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار