چاپ کردن این صفحه


توضیحات شجاعی‌کیاسری از علل انصراف در انتخابات

استناد نیوز، سیدرمضان شجاعی داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در دو دوره مجلس شورای اسلامی را داشت از ادامه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی انصراف داد و گفت: به توصیه پزشکان معالج از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف دادم.

 

به گزارش استناد نیوز،سیدرمضان شجاعی داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی که سابقه حضور در دو دوره مجلس شورای اسلامی را داشت از ادامه شرکت در رقابت‌های انتخاباتی انصراف داد و عنوان کرد: به توصیه پزشکان معالج از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی انصراف دادم.

شجاعی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم و نهم مجلس بوده است؛ پیش از شروع ثبت‌نام بحث عدم حضور این داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطرح بوده است.

وی در روز ثبت‌نام در محل ستاد انتخاباتی فرمانداری ساری با حضورش خط بلطانی به همه شایعات مطرح شده کشید و از حضور پرقدرت خویش در انتخابات صحبت به میان آورده است.

اما کنون دو روز پس از اتمام ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر انصراف این داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی که سابقه دو دوره نمایندگی شهرستان ساری را برعهده داشت خبرساز شد.

شجاعی‌کیاسری درباره خبر مطرح شدن انصراف خویش، اعلام کرد که روز گذشته نسبت به انصراف از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کردم.

وی دلیل این موضوع را بیماری استرس بیش از اندازه و توصیه پزشکان به کنارگیری از انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در حال حاضر از مرکز درمانی خارج شدم، گفت: به دلیل استرس بالای مسائل انتخاباتی و توصیه پزشکان از حضور در فعالیت انتخاباتی مجلس یازدهم انصراف داده و برای دیگر داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت می‌کنم.

telegram estenadnews