چاپ کردن این صفحه


  • سرپرست بهزیستی مازندران تاکید کرد:

اهمیت تبیین جایگاه مددکاری در اجتماع

  • کد خبر: 2111533
  • تاریخ انتشار: پنج شنبه, 03 بهمن 1398

 استناد نیوز، دکتر جمال باقری سرپرست بهزیستی مازندران با تاکید بر تبیین جایگاه مددکاری گفت: در اهمیت جایگاه مددکاری در نظام سلامت همین بس که ما شیعیان امام علی (ع) را بعنوان اولین مددکار تاریخ بشریت میشناسیم .

 

 به گزارش استناد نیوز، سرپرست بهزیستی مازندران با بیان اینکه سلامت فراتر از حوزه بهداشت و درمان است افزود: سلامت فردی، خانوادگی، اجتماعی و در مجموع سلامت جامعه در حوزه های گوناگون منظور اصلی از تعریف سلامت است.

وی با بیان اینکه بهزیستی بعنوان متولی اصلی سلامت اجتماعی در کشور نقش مهمی در ارتقا سلامت روان و سلامت اجتماعی دارد ضمن اشاره به نقش مددکاران در سلامت اجتماعی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان عدم بکار گیری مددکاران حرفه ای و متخصص در این زمینه است .

باقری بکار گیری مددکاران در تمامی موقعیت های بحرانی را ضروری دانست و گفت: در بدو بروز انواع بحران های کوچک و بزرگ باید مددکاران ورود پیدا کنند و ضمن هدایت درست فرد آسیب دیده با حضور در مراحل درمان ، فرد را همراهی کند.

سرپرست بهزیستی مازندران با اشاره به سابقه طولانی مددکاری در کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه به لحاظ حضور مددکاران حرفه ای و تحصیل کرده به غنای خوبی رسیده ایم ولی متاسفانه اقبال مناسب برای توسعه مددکاری در جامعه وجود ندارد.

باقری با بیان اینکه نقش مددکاران در زمان بحرانهای اجتماعی را نمیتوان به نهاد و متخصصین دیگری واگذار کرد، گفت: پزشکان، پرستاران ، روانشناسان یا هر نهاد دیگری، از لحاظ علمی و تخصصی نمیتوانند به شکل درست و حرفه ای جای مددکاران را پر کنند .

سرپرست بهزیستی مازندران با اشاره به خدمات فردی و اجتماعی که مددکاران در مداخلات ارائه میکنند، افزود: مددکاری صرفا دلسوزی نیست بلکه مددکاری مداخله به هنگام و موثر برای شناساندن موقعیت درست به افراد آسیب دیده و کمک به یافتن توانایی های فردی و جمعی برای حل مشکل است.

telegram estenadnews