• مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی

افزایش سقف برداشت پول از خودپردازها در روزهای پایانی سال

مطابق سال های گذشته امسال هم سقف برداشت وجه نقد از خودپردازهای بانک‌های متقاضی در پایان سال افزایش می‌یابد

به گزارش استناد نیوز، بهزاد قیاسوند، مدیرکل اداره نشر و ریالی بانک مرکزی گفت: با توجه به افزایش تقاضا برای پول نقد که در پایان سال تشدید می‌شود بانک مرکزی تصمیم دارد برای امسال هم سقف برداشت از خودپردازهای بانک‌های متقاضی را برای مدتی افزایش دهد.
وی در این خصوص اظهار کرد: بانک‌هایی که خود درخواست را مطرح کنند سقف برداشت روزانه خودپردازهای آنها از ۲۰۰ هزار تومان معمول تا ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین دوره افزایش سقف پرداز از خودپردازها در ایام پایانی سال بین ۲۰ اسفندماه تا ۱۵ فروردین‌ماه خواهد بود و پس از این زمان با کاهش سطح درخواست ها، سقف برداشت هم به میزان سابق باز خواهدگشت.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار