• 17 الی 25 اسفند ماه

جزئیات و زمانبندی پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بر اساس زمانبندی 17 الی 25 اسفند پرداخت خواهد شد

به گزارش استناد نیوز، بنابر زمانبندی اعلام شده برای پرداخت عیدی بازنستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، زمان پرداخت حقوق ها با عیدی رابطع عکس خواهند داشت! به این ترتیب که کسانی که حقوق زودتر دریافت می کنند عیدیشان دیرتر پرداخت خواهد شد.

براین اساس آن دسته از بازنشستگانی که ٢٧ هر ماه حقوق ماهیانه خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، عیدی را در تاریخ ١٧ اسفند دریافت خواهند کرد و عیدی بازنشستگانی که در ٢٧ هر ماه از سایر بانکها حقوق دریافت می کنند نیز در روز ١٨ اسفند واریز می‌شود. همچنین مستمری بگیرانی که ٢٦ هر ماه حقوق دریافت می‌کنند در تاریخ ١٩ اسفند عیدی را دریافت می‌کنند.

بازنشستگانی که حقوق ماهیانه خود را در تاریخ ٢٠ هر ماه دریافت می‌کنند، در تاریخ ٢١ اسفند عیدی را دریافت خواهند کرد و عیدی کسانی که در تاریخ ٢٢ الی ٢٥ هر ماه حقوق دریافت می‌کنند نیز همراه با حقوق اسفند به حساب آنان واریز می‌شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار