• 153 نفر صلاحیتشان تایید شد

اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر ساری + کد هر کاندیدا

اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهر ساری به همراه کد هر داوطلب، توسط احمد حسین زادگان، فرماندار ساری اعلام شد

استناد نیوز؛ در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر ساري مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر ساري به شرح زير مي باشد:

 

- 1 آقاي سيدمهدي احمدي فرزند سيد حسين كد نامزد 124
- 2 آقاي قاسم احمديان پور فرزند ابوالفضل كد نامزد 125
- 3 آقاي سيدمرتضي احمدي سقنديكلائي فرزند سيدعلى اکبر كد نامزد 126
- 4 آقاي سيامك آذربرزين فرزند هوشنگ كد نامزد 127
- 5 آقاي مصطفي آران دينكي فرزند احمد كد نامزد 128
- 6 آقاي اسمعيل اژكان فرزند غفار كد نامزد 129
- 7 آقاي محمد اسلامي فولادي فرزند اسحق علي كد نامزد 142
- 8 آقاي قاسم اصغري آقمشهدي فرزند نورمحمد كد نامزد 146
- 9 آقاي فتاح اعزي فرزند على كد نامزد 147
- 10 آقاي سيدعلي آقاميري فرزند ميرآقا بابا كد نامزد 148
- 11 آقاي ابراهيم امان زاده بنه فرزند خسرو كد نامزد 149
- 12 آقاي علي اصغر انتظاري سنگسركي فرزند احمد كد نامزد 151
- 13 آقاي قاسمعلي ايران منش كد نامزد 152
- 14 آقاي مرتضي بابائي لولتي فرزند محمدرضا كد نامزد 158
- 15 آقاي حسين باراني فرزند قربانعلى كد نامزد 159
- 16 آقاي جمال باقري نسامي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 161
- 17 خانم فائزه باكوئي فرزند معزالدين كد نامزد 162
- 18 آقاي سبحان بخشي موسي كلائي فرزند تقي كد نامزد 164
- 19 خانم زهرا برديا فرزند مرتضي كد نامزد 165
- 20 آقاي حسين برزگرورنامي فرزند قلي كد نامزد 167
- 21 آقاي سيدغلامرضا بني احمد فرزند سيد عبدالله كد نامزد 169
- 22 آقاي سعيد بهاري اردشيري فرزند عباسعلي كد نامزد 171
- 23 آقاي محمد پوريائي فرزند قربانعلى كد نامزد 172
- 24 آقاي سيدميلاد تقوي فرزند سيدجمال الدين كد نامزد 174
- 25 آقاي اكبر تقي پور فرزند رمضان كد نامزد 175
- 26 آقاي سيدمحمد جعفري فرزند سيدعلي كد نامزد 179
- 27 آقاي غلامحسين جلالي فرزند عابدين كد نامزد 181
- 28 آقاي سيدكاظم جماليان فرزند ميرمختار كد نامزد 184
- 29 خانم رويا حاجي زاده حاجي فرزند حسن كد نامزد 186
- 30 آقاي كوروش حبيبي فرزند شعبانعلي كد نامزد 187
- 31 آقاي حبيب اله حبيبي سرخكلائي فرزند روح اله كد نامزد 189
- 32 آقاي سيدعلي حجازي فرزند سيد على محمد كد نامزد 191
- 33 آقاي رامين حسين زاده فرزند قاسم كد نامزد 192
- 34 آقاي رضا حسين زاده پركوهي فرزند يوسفعلي كد نامزد 194
- 35 آقاي سيدكمال حسيني بالادزائي فرزند سيداقاجان كد نامزد 196
- 36 آقاي سيف اله خادم فرزند بهرام كد نامزد 197
- 37 خانم فاطمه خادمي فرزند محمدعلي كد نامزد 198
- 38 آقاي موسي خداشناس ريكنده فرزند سبحان كد نامزد 212
- 39 خانم زهرا خلخالي فرزند اسمعيل كد نامزد 214
- 40 آقاي محمدعلي خليلي فرزند حسين كد نامزد 215
- 41 آقاي يوسف خليلي آتني فرزند مصطفي كد نامزد 216
- 42 آقاي علي اكبر خورشيدي فرزند قربان كد نامزد 217
- 43 آقاي علي حسين داهول فرزند نوراله كد نامزد 219
- 44 آقاي جواد رئيسي آتني فرزند حسن كد نامزد 242
- 45 آقاي حسن رادنيا فرزند غلامعلى كد نامزد 245
- 46 آقاي كرامت رجبي برنتي فرزند جعفر كد نامزد 246
- 47 آقاي علي رحيمي رسكتي فرزند رحمت كد نامزد 248
- 48 آقاي مهدي رستمي اسطلخي فرزند رحمت اله كد نامزد 249
- 49 آقاي محمد رستميان فرزند رجبعلي كد نامزد 251
- 50 آقاي مهدي رضائي فرح آبادي فرزند ايرج كد نامزد 252
- 51 آقاي سيدمرتضي رضويان امرئي فرزند ميرنبى اله كد نامزد 254
- 52 آقاي سيدپرويز رضوي ساداتي فرزند سيد علم كد نامزد 256
- 53 آقاي عقيل رفيعي فرزند اسکندر كد نامزد 257
- 54 آقاي حميد رمضاني فرزند پاشاه كد نامزد 259
- 55 آقاي كميل رمضاني فرزند احمد كد نامزد 261
- 56 آقاي رضا رنجبر فرزند على كد نامزد 262
- 57 آقاي جواد رنجبرپاشاكلائي فرزند سيف اله كد نامزد 264
- 58 آقاي احمد روستانژادعرباني فرزند محمود كد نامزد 265
- 59 آقاي سيدجمال زارع سليمان محله فرزند سيدحسين كد نامزد 267
- 60 آقاي عمران زارعي فرزند ولى الله كد نامزد 268
- 61 آقاي علي اكبر زليكاني فرزندحسينعلي كد نامزد 271
- 62 آقاي علي اكبر زليكاني فرزند حسين كد نامزد 272
- 63 آقاي احمد زيارلاريمي فرزند حسين كد نامزد 274
- 64 آقاي سيدقاسم ساداتي فرزند سيدفضل اله كد نامزد 275
- 65 آقاي سيدمهدي ساده فرزند سيدموسي كد نامزد 276
- 66 آقاي مجيد سبحاني سوادرودباري فرزند ارسلان كد نامزد 278
- 67 آقاي سيدياسر سليم بهرامي فرزند ميرفتاح كد نامزد 282
- 68 آقاي پرويز شعباني فرزند علي اصغر كد نامزد 285
- 69 آقاي روح الله شعباني دولت آبادي فرزند عبداله كد نامزد 287
- 70 آقاي مرتضي شعباني عاليواكي فرزند رمضان كد نامزد 289
- 71 آقاي علي جان شمشيربند فرزند قنبر كد نامزد 291
- 72 آقاي رضا شيرزادچناري فرزند معصومعلي كد نامزد 292
- 73 آقاي سيدمجتبي صالحي مشهور به سيد امير فرزند سيد عباس كد نامزد 295
- 74 آقاي سيدمرتضي صالحي مشهور به سيد احمد فرزند ميرصالح كد نامزد 296
- 75 آقاي سيدحسين صالحي نيا مشهور به صالح فرزند ميرصالح كد نامزد 297
- 76 آقاي مسعود صفري فرزند عباسعلي كد نامزد 298
- 77 آقاي بهمن صفري مرمتي فرزند محمد كد نامزد 414
- 78 آقاي علي اكبر عابديني فرزند محمدحسين كد نامزد 416
- 79 آقاي مجيد عاليشاه مشهور به فرزند صفر كد نامزد 417
- 80 خانم فاطمه عباس زاده جويباري فرزند عباس كد نامزد 418
- 81 آقاي علي عباسي فرزند شعبان كد نامزد 419
- 82 آقاي ابوذر عباسي رستاقي فرزند على كد نامزد 421
- 83 آقاي الياس عبدي كاركنده فرزند علي كد نامزد 424
- 84 خانم مرضيه عبوري فرزند على اکبر كد نامزد 425
- 85 آقاي اسماعيل عرب فرزند ابراهيم كد نامزد 426
- 86 آقاي ميلاد عرب فرزند ناصر كد نامزد 427
- 87 آقاي اسفنديار عشوري سوادكوهي فرزند قربان كد نامزد 429
- 88 آقاي سيدعلي علمدار فرزند سيد حسين كد نامزد 452
- 89 آقاي سيدمهدي علوي فرزند سيد على اکبر كد نامزد 454
- 90 آقاي جمشيد عمراني فر فرزند احمد كد نامزد 456
- 91 آقاي محمد عنايتي پرچنكي فرزند عزت اله كد نامزد 457
- 92 آقاي محمدرضا فردين فرزند محمدعلى كد نامزد 459
- 93 خانم سارا فرهمندراد فرزند جعفر كد نامزد 461
- 94 آقاي سيدحسين قادري پائين كولائي فرزند سيد على كد نامزد 462
- 95 خانم اشرف السادات قاسمي فرزند سيد قاسم كد نامزد 464
- 96 آقاي سيدجمشيد قاسمي فرزند سيدحسين كد نامزد 465
- 97 آقاي قاسم قاسمي فرزند علي كد نامزد 467
- 98 آقاي محمدرضا قاسمي سيدمحله فرزند على كد نامزد 469
- 99 آقاي مجتبي قرباني فرزند حسن كد نامزد 471
- 100 آقاي مجيد قرباني فرزند رحمن كد نامزد 472
- 101 آقاي مرتضي قرباني فرزند حسين كد نامزد 474
- 102 خانم زينب قلي نژاد فرزند روح اله كد نامزد 476
- 103 آقاي آرمان قلي نژادپاجي فرزند داريوش كد نامزد 478
- 104 خانم ماه سلطان كاشي فرزند احمد كد نامزد 479
- 105 آقاي علي رضا كاظمي كاوردي فرزند نعمت اله كد نامزد 481
- 106 آقاي حسين كاوه تلاوكي فرزند قاسم كد نامزد 482
- 107 آقاي مهدي كردان فرزند محمد كد نامزد 484
- 108 خانم نجمه كفشگركياسري فرزند عابدين كد نامزد 485
- 109 آقاي بابك كلانتري فرزند محمدتقي كد نامزد 486
- 110 آقاي سيدهادي كلانتري فرزند سيد ابراهيم كد نامزد 487
- 111 آقاي ميثم كوثري لنگري فرزند محمود كد نامزد 491
- 112 آقاي موسي كولائيان فرزند مهدی كد نامزد 492
- 113 آقاي فرزاد گوهردهي فرزند علي اكبر كد نامزد 494
- 114 آقاي سيديوشع لاريمي فرزند يوسف كد نامزد 495
- 115 آقاي محمدهادي لقمانپور فرزند محمد كد نامزد 496
- 116 خانم مستوره لمعاني فرزند عادل كد نامزد 497
- 117 آقاي محسن متوليان شاه رضائي فرزند محمود كد نامزد 498
- 118 آقاي مجتبي محسني ارزفوني فرزند باب الله كد نامزد 514
- 119 آقاي اسحق محمدپور فرزند دوستعلي كد نامزد 515
- 120 آقاي همت محمدنژاد فرزند محمود كد نامزد 516
- 121 آقاي سيدمحسن محمدي فرزند سيدجليل كد نامزد 517
- 122 آقاي محمدحسن محمدي كيادهي فرزند محمد قلي كد نامزد 519
- 123 آقاي عليرضا مختارزاده فرزند يوسف رضا كد نامزد 524
- 124 آقاي سيدمسعود مدينه فرزند سيد ضيا كد نامزد 526
- 125 آقاي محمدجواد مرادي كياپي فرزند حسينعلي كد نامزد 527
- 126 آقاي رضا مشاهدي فرزند حسن كد نامزد 528
- 127 آقاي مصطفي معافي فرزند قنبرعلي كد نامزد 529
- 128 آقاي حسين مهديان فرزند رمضانعلي كد نامزد 545
- 129 آقاي محمدحسين مهران فر فرزند مهدی كد نامزد 546
- 130 آقاي احسان ميرزائي سروكلائي فرزند فيض اله كد نامزد 549
- 131 آقاي سيدداود ميرفضلي فرزند سيد نظام كد نامزد 561
- 132 آقاي سيداحمد ميري فرزند ميرعبداله كد نامزد 562
- 133 آقاي عباس نجاريان ساروي فرزند محمد كد نامزد 564
- 134 آقاي رضا نجفي فرزند نجف كد نامزد 565
- 135 آقاي عابس نصيري فرزند ناصر كد نامزد 567
- 136 آقاي سيدعبدالحسين نصيري وليك بني فرزند سيدکريم كد نامزد 568
- 137 آقاي حسين نظري فرزند محمود كد نامزد 569
- 138 آقاي قوام الدين نظري خادم الشريعه فرزند عبدالله كد نامزد 571
- 139 آقاي حامد نظري هشجين فرزند امين كد نامزد 572
- 140 آقاي فيض اله نفجم فرزند ابراهيم كد نامزد 574
- 141 آقاي فرامرز نقيبي علمداردهي فرزند غلامعلي كد نامزد 575
- 142 آقاي ناصر نقي زاده فرزند حسين كد نامزد 576
- 143 آقاي محمد نونهال خوشروئي فرزند محمود كد نامزد 578
- 144 آقاي منصور نيستاني فرزند محمد كد نامزد 579
- 145 آقاي غلام رضا نيك دوز فرزند محمد كد نامزد 581
- 146 آقاي سيدسعيد هاشمي سليمي فرزند سيدحميد كد نامزد 582
- 147 آقاي روح اله واحدي خرم آبادي فرزند حسينعلي كد نامزد 584
- 148 خانم سميرا ورداسبي جويباري فرزند خليل ا... كد نامزد 585
- 149 آقاي مصطفي ولي فرزند باب اله كد نامزد 586
- 150 خانم بهاره وهابي فرزند عبدالوهاب كد نامزد 587
- 151 آقاي عبداله يزداني فرزند يحيى كد نامزد 589
- 152 آقاي سيدحسين يوسفي فرزند سيدنعمت اله كد نامزد 591
- 153 آقاي كوروش يوسفي ساداتي فرزند دوستعلي كد نامزد 592


توجه :
1) نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 9 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 9 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
2) هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري ساري در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور
از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد .
3) شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا
شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .
احمد حسين زادگان
فرماندار شهرستان ساري

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار