• رقابت 64 نفر برای 7 کرسی

اسامی و کد کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهر بابلسر اعلام شد

فرمانداری بابلسر اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر را در سایت رسمی خود منتشر کرد

استناد نیوز؛ در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر بابلسر می‌رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۰۲/۲۹ برگزار می‌شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بابلسر به شرح زیر می‌باشد:

آقای رشید احمدپور فرزند یارعلی کد نامزد ۱۲۴
آقای مهدی آریامنش فرزند حسن کد نامزد ۱۲۶
آقای حامد اسداله پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۷
آقای محمدابراهیم آقائی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹
آقای سبحان آقاجانی فرزند شعبان کد نامزد ۱۴۱
خانم فرنگیس ایلخانی مهنه فرزند رستم کد نامزد ۱۴۵
خانم سمانه بخشنده خامنهء فرزند میرزآقا کد نامزد ۱۴۷
خانم فاطمه بهار فرزند عبداله کد نامزد ۱۴۹
خانم صغرا پرویزشاهی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۵۱
آقای محجوب پروین فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۵۲
آقای عبداله پوربابا فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۵۴
آقای بهمن تیموری فرزند محمود کد نامزد ۱۵۸
آقای محسن حاجی زاده پیشی فرزند حاجى آقا کد نامزد ۱۶۱
آقای مهدی حبیب زاده احمدی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۶۲
آقای میرعلی حجازیان فرزند سید محمود کد نامزد ۱۶۴
آقای محسن حسن زاده طالشی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷
آقای مسلم حسین زاده ساروکلائی فرزند سلمان کد نامزد ۱۶۸
آقای یاسر خرمیان فرزند جلیل کد نامزد ۱۶۹
آقای هوشیار خسروی فرزند نصراله کد نامزد ۱۷۱
خانم آتنا خضری جندآباد فرزند رحیم کد نامزد ۱۷۲
آقای سیدامیرپیروز خوش نویس فرزند میرمصطفی کد نامزد ۱۷۵
آقای عبدالرحیم رجب نژاد فرزند ولی اله کد نامزد ۱۷۸
آقای علیرضا رحیمیان فرزند فتحعلی کد نامزد ۱۷۹
خانم عذرا رضائی فرزند عباس کد نامزد ۱۸۱
آقای عبداله رضائی چراتی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۸۲
آقای شعبانعلی رمضان نژاد مشهور به منصور فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۸۴
خانم زینت رنجبربیزکی فرزند ولی الله کد نامزد ۱۸۵
آقای عبداله سالاریه فرزند داود کد نامزد ۱۸۷
آقای حسن ستایش مشهور به سهیل فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۸۹
آقای سیدساجد سلیمانیان فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۹۱
آقای حسین سیدی فرزند میرایوب کد نامزد ۱۹۲
خانم سیده ماندانا صالحیان امیری فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۹۵
آقای سیدکاظم صدیقی فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد ۱۹۷
آقای مقداد صفری فرزند رمضانعلى کد نامزد ۱۹۸
آقای حبیب اله طالقان غفاری فرزند رحمت اله کد نامزد ۲۱۲
آقای رضا طاهرنژاد فرزند رحمن کد نامزد ۲۱۴
آقای محمدامین طاهریان فرزند ناصر کد نامزد ۲۱۶
آقای کمال عطائی سلوط. فرزند جواد کد نامزد ۲۱۸
آقای قاسمعلی علی پوربهنمیری فرزند محمدعلى کد نامزد ۲۱۹
آقای میلاد غازیانی فرزند سلیمان کد نامزد ۲۴۱
آقای ناصر فرجی فرزند علیجان کد نامزد ۲۴۶
آقای همت فضلی فرزند برار کد نامزد ۲۴۷
آقای رضا قاسمی فرزند امراله کد نامزد ۲۴۹
آقای میلاد قدمی عربی فرزند مهرداد کد نامزد ۲۵۱
آقای عسکری قلی تبار فرزند علی کد نامزد ۲۵۲
خانم زهرا کارگر فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۵۴
خانم سیده مریم مجاوری فرزند سید على کد نامزد ۲۵۶
آقای رضا محسن پور فرزند محمد تقى کد نامزد ۲۵۷
آقای محمود مردانلو فرزند اسداله کد نامزد ۲۵۸
آقای حمیدرضا معقولی فرزند موسی کد نامزد ۲۵۹
آقای سیدحسن موسوی فرزند سیدعباس کد نامزد ۲۶۱
آقای سیدحسن موسوی مرزبالی فرزند سید محسن کد نامزد ۲۶۲
آقای قاسم نصراله نژاد فرزند سیف اله کد نامزد ۲۶۴
خانم طاهره نوروزیان عزیزی فرزند على محمد کد نامزد ۲۶۷
آقای اکبر نوعی تمیرداش مشهور به دومان فرزند جمشید کد نامزد ۲۶۸
آقای حسین نیازآذری فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۶۹
خانم میترا هاشم پور فرزند میران کد نامزد ۲۷۱
آقای سیدعلی اکبر هاشمی فرزند سیدحسین کد نامزد ۲۷۲
آقای سیدحسین هاشمی سوته فرزند سیدعلى کد نامزد ۲۷۴
آقای محمدعلی ورزی درونکلا فرزند گل بابا کد نامزد ۲۷۵
آقای وحید یدالهی بهنمیری فرزند جعفر کد نامزد ۲۷۶
آقای افلاطون یزدانی چراتی فرزند صمد کد نامزد ۲۷۹
آقای صفدر یزدانی چراتی فرزند یزدان کد نامزد ۲۸۱
آقای حسین یوسف نتاج احمدی مشهور به احمدی فرزند میرزاعلی کد نامزد ۲۸۴

توجه :
۱٫ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذ رأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.
۲٫ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بابلسر در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳٫ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار