• 73 نفر تایید صلاحیت شدند

نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر بهشهر / اسامی تایید صلاحیت شدگان انتخابات بهشهر + کد کاندیداها

فرماندار بهشهر فهرست نهایی نامزدهایی تایید صلاحیت شده به همراه کدهای اختصاصی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای شهرستان بهشهر را اعلام کرد

به گزارش استناد نیوز به نقل از روابط عمومي فرمانداري شهرستان بهشهر، سيد خالق سجادي فرماندار شهرستان بهشهر فهرست نهایی نامزدهایی تایید صلاحیت شده به همراه کدهای اختصاصی هر کدام از نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای شهرستان بهشهر را اعلام کرد.

سیدخالق سجادی گفت : این اسامی در کنار کدهایی اعلام شده برای هر کاندیدا ، فرصت مناسبی را به شهروندان میدهد تا نفرات مناسب دوره جدید فعالیت این شورا انتخاب کنند.

 

متن اطلاعیه به شرح زیر می باشد:
بسم تعالي
آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر شهر بهشهر
در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر بهشهر مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر بهشهر به شرح زير مي باشد:


1- آقاي محمدجواد ابراهيمي مشهور به خضر فرزند اسمعيل كد نامزد 125
2- آقاي سيدجعفر اتقاني مشهور به زلزله فرزند سيد حشمت كد نامزد 126
3- آقاي محمدحسن احسان پور مشهور به احساني - يخكشي فرزند ذبيح اله كد نامزد 127
4- آقاي محمدهاشم احمدي مشهور به هاشم-احمدی-قاضى-وکيل-سردفتر فرزند ابوالحسن كد نامزد 128
5- آقاي مسعود احمدي نيا فرزند اسماعيل كد نامزد 129
6- آقاي اسفنديار اسدي مشهور به اسکندر- سردار- سرهنگ فرزند سهراب كد نامزد 142
7- آقاي عليرضا اسكندري مشهور به دبير فرزند نوراله كد نامزد 146
8- آقاي عباس اسمعيلي فرزند جعفر كد نامزد 147
9- آقاي محمدرضا اسمعيلي زيني فرزند نعمت كد نامزد 148
10- آقاي سيداسماعيل ايوبي فرزند سيدنصراله كد نامزد 151
11- آقاي علي اصغر باباكوهي اشرفي مشهور به باباکوهى فرزند بابا كد نامزد 152
12- آقاي احمد باقري مشهور به باقری مهديرجى فرزند محمدعلى كد نامزد 156
13- آقاي سيدمحمد باقري مشهور به فرزندشهيد-استادباقری-سيدمحمد-دکترباقری فرزند سيدجلال كد نامزد 157
14- آقاي مهدي باقري مشهور به استاد باقری - حاج مهدی باقری - دکتر باقری فرزند حسينعلى كد نامزد 158
15- آقاي محمد برادران مشهور به استاد برادران فرزند حبيب الله كد نامزد 161
16- آقاي غلامرضا بهزاديان فرزند ميرزا اقا كد نامزد 162
17- آقاي مصطفي پاشاپاسندي فرزند على اصغر كد نامزد 164
18- آقاي محسن تربتي فرزند محمد كد نامزد 165
19- خانم شقايق تيموري هزارجريبي فرزند علي اشرف كد نامزد 167
20- آقاي ابوالقاسم ثلاثي فرزند عباسعلى كد نامزد 168
21- آقاي سيدابوالفضل جباري فرزند سيداقا كد نامزد 169
22- آقاي سيدمحمدتقي جلالي لمردي فرزند سيد جليل كد نامزد 171
23- آقاي مرتضي جليلي مشهور به فرامز - سهراب فرزند جبرائيل كد نامزد 172
24- آقاي قربانعلي حداد فرزند شعبان كد نامزد 174
25- خانم اعظم السادات حسيني كوهستاني مشهور به حسينيان فرزند سيد ابوالقاسم كد نامزد 175
26- خانم زهره خورشيدي قره تپه فرزند مرتضي كد نامزد 176
27- آقاي ياسر خورشيدي قره تپه فرزند مرتضي كد نامزد 178
28- آقاي علي ذبيحي فرزند محمدتقى كد نامزد 181
29- آقاي محمد رحماني خليلي فرزند محمدابراهيم كد نامزد 182
30- آقاي مجيد رضائي قلعه فرزند محمدحسين كد نامزد 184
31- آقاي محمدحسن رضوي برمائي فرزند مهدي كد نامزد 185
32- آقاي محمد رمضانپور مشهور به گرجی پور فرزند رضا كد نامزد 186
33- آقاي علي رضا رياحي مشهور به حاج رضا رياحى - حاجى رياحى فرزند خليل كد نامزد 187
34- آقاي مرتضي زاهدي تلي فرزند محمدعلى كد نامزد 189
35- آقاي سيف اله سبزي مشهور به مهدی سبزی فرزند قهارقلى كد نامزد 191
36- آقاي علي سرفرازي فرزند اکبر كد نامزد 192
37- آقاي صادقعلي سعدي مشهور به صادق فرزند على كد نامزد 194
38- آقاي علي سوركي فرزند رمضان كد نامزد 195
39- خانم زينب شاعري قره تپه فرزند احمد كد نامزد 196
40- آقاي مهدي شاعري قره تپه فرزند حسن كد نامزد 197
41- آقاي علي شكوهي رستمي مشهور به على شکوهى-دکترشکوهى-مهندس شگوهى-شکوهى-رستمى فرزند احسان اله كد نامزد 198
42- آقاي مهدي صدقي فرزند شعبانعلي كد نامزد 212
43- آقاي عليرضا صديق مشهور به پرويز فرزند محمد كد نامزد 214
44- آقاي محمدرضا ضابط فرزند نصراله كد نامزد 215
45- آقاي علي طالبي لمراسكي فرزند اسمعيل كد نامزد 216
46- آقاي علي محمد عارفي لمراسكي فرزند اكبر كد نامزد 217
47- آقاي عباس عسكريان فرزند علي اكبر كد نامزد 219
48- خانم ام البنين علي نياگرجي فرزند جانعلى كد نامزد 241
49- آقاي محمد عموزادخليلي فرزند علي كد نامزد 245
50- آقاي جواد عموزادمهديرجي فرزند حسين علي كد نامزد 246
51- آقاي منوچهر عموزادمهديرجي مشهور به عمو شادی فرزند محمد كد نامزد 247
52- آقاي مهرشاد غفاري فرزند على كد نامزد 248
53- آقاي حميدرضا فاخر مشهور به هراسانى فرزند محمد كد نامزد 249
54- آقاي علي اكبر فخاريان مشهور به اکبر فخاری - فخاری فرزند محمد حسن كد نامزد 251
55- آقاي عبدالرحيم فرشاد فرزند اسماعيل كد نامزد 252
56- آقاي حسن قلندري مشهور به وکيل قلندری فرزند سراله كد نامزد 256
57- آقاي عبدالهاشم قلندري مشهور به هاشم - عبدالله - دکتر - قلندری پارچى فرزند مهدی كد نامزد 257
58- آقاي بهزاد كاشفي لشگرخاني فرزند قاسم كد نامزد 258
59- آقاي عليرضا كوچكي مشهور به مهندس کوچکى - دکتر کوچکى فرزند محمدرضا كد نامزد 259
60- آقاي محمدرضا مؤمني يانسري فرزند محمد اسماعيل كد نامزد 261
61- آقاي محسن محمدي فرزند رمضانعلي كد نامزد 264
62- آقای حبيب ملك پوري مشهور به ملک پور يا ملک پوريان فرزند رمضانعلى كد نامزد 268
63- آقاي علي مهرابي فرزند فريبرز كد نامزد 269
64- آقاي محمد موسي زاده حليم مشهور به اويس- اويس موسي زاده- دكتر اويس موسي زاده - دکتر اويس فرزند رمضانعلي كد نامزد 271
65- آقاي علي اكبر ناظري تيله نوئي فرزند ابراهيم كد نامزد 272
66- آقاي محمدعلي نقي پور مشهور به سيروس فرزند عباس كد نامزد 275
67- آقاي محمدتقي نورزاد مشهور به نوزاد فرزند منوچهر كد نامزد 276
68- خانم مهرآسا نوزاد مشهور به پيغون فرزند محمود كد نامزد 278
69- آقاي احمد ولي پور فرزند صفر كد نامزد 279
70- آقاي محمد ولي زاده مشهور به مهندس ولى زاده - ولى پور - ولى نژاد فرزند محسن كد نامزد 281
71- آقاي حسن يخكشي فرزند طالب كد نامزد 282
72- آقاي رضا يوسفي فرزند ابوالحسن كد نامزد 284
73- آقاي مهدي يوسفي فرزند شعبانعلى كد نامزد 285


توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 7 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط
اسامي تعداد حداكثر 7 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري بهشهر در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي
كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

سيدخالق سجادي
فرماندار شهرستان بهشهر

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار