• فرمانداری بهشهر اعلام کرد

اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات شورای شهر رستم کلا در شهرستان بهشهر + کد

فرماندار شهرستان بهشهر فهرست نهایی نامزدهایی تایید صلاحیت شده به همراه کدهای اختصاصی هر کاندیدا انتخابات شورای اسلامی شهر رستمکلا را اعلام کرد.

به گزارش استناد نیوز به نقل از  روابط عمومي فرمانداري شهرستان بهشهر، سيد خالق سجادي فرماندار شهرستان بهشهر فهرست نهایی نامزدهایی تایید صلاحیت شده به همراه کدهای اختصاصی هر کدام از نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رستمکلا را اعلام کرد.

سیدخالق سجادی گفت : این اسامی در کنار کدهایی اعلام شده برای هر کاندیدا ، فرصت مناسبی را به شهروندان می دهد تا نفرات مناسب دوره جدید فعالیت این شورا انتخاب کنند.

 

بسمه تعالی
آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر رستمکلا

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر رستمکلا مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر رستمکلا به شرح زير مي باشد:

1- خانم حرمت السادات آزمندرستمي فرزند سيدآقابرار كد نامزد 15
2- آقاي سيدعبدالساجد برهاني مشهور به سيد ساجد فرزند سيد عطا الله كد نامزد 16
3- آقاي عين اله تصادقي فرزند نوراله كد نامزد 17
4- آقاي رمضانعلي حاجي زاده رستمي فرزند حسنجان كد نامزد 18
5- آقاي سيدقاسم حسيني رستمي مشهور به ميرقاسم فرزند مير طالب كد نامزد 21
6- آقاي محمدرضا حيدري مشهور به حاج محمدرضا فرزند حسينعلى كد نامزد 24
7- آقاي محسن خالقي مقدم فرزند محمداسمعيل كد نامزد 25
8- آقاي عليرضا دشتي رستمي مشهور به على فرزند عبداله كد نامزد 26
9- آقاي حسين ده باشي رستمي فرزند رمضان كد نامزد 27
10- آقاي محمدتقي ذاتي رستمي فرزند صفرعلى كد نامزد 28
11- آقاي غلام رضا رزاقي رستمي فرزند صفر كد نامزد 29
12- آقاي محمد رنج كش فرزند محمداسمعيل كد نامزد 42
13- آقاي سيدحسين سليلي رستمي فرزند سيدعلي كد نامزد 45
14- آقاي حيدرعلي شيردل شهميري فرزند شعبان كد نامزد 46
15- خانم شهربانو صباغي رستمي مشهور به صباغ فرزند محمدحسن كد نامزد 47
16- خانم زهرا عباسي رستمي مشهور به عظمت فرزند على كد نامزد 48
17- آقاي سلمان عباسي رستمي فرزند محمد ابراهيم كد نامزد 49
18- آقاي عادل عوازيان رستمي مشهور به عواضی – عواضیان فرزند درويشعلى كد نامزد 51
19- آقاي حسن آقا قليان رستمي فرزند مصطفي كد نامزد 52
20- آقاي مهرداد كرمي مشهور به کريمى فرزند محمود كد نامزد 56
21- آقاي سيدسميع اله لطيفي رستمي مشهوربه مهندس سميع فرزندسيدمجتبي كدنامزد58
22- آقاي سيدكريم ميري رستمي فرزند ميررمضان كد نامزد 59
23- آقاي عليرضا ويژه رستمي فرزند محمد على كد نامزد 61

توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .

-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري بهشهر در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.

-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد.

سيدخالق سجادي فرماندار شهرستان بهشهر

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار