• نتایج بررسی صلاحیت ها

20 نفر در خلیل شهر برای انتخابات شورای شهر تایید صلاحیت شدند / اسامی کاندیداها + کد هر کاندیدا

فرماندار شهرستان بهشهر فهرست نامزدهایی تایید صلاحیت شده به همراه کدهای اختصاصی هر کدام از نامزدهای انتخابات شورای اسلامی خلیل شهر را اعلام کرد.

به گزارش استناد نیوز به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهشهر، در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر خلیل شهر مي رساند كه پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29/02/1396 برگزار مي شود و اسامي نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر خلیل شهر به شرح زير مي باشد:

1- آقاي محمدرضا باقري خليلي فرزند عيسي كد نامزد 17
2- آقاي سيدرضا حسيني فرزند سيد محمود كد نامزد 18
3- آقاي سيدحسن حسيني ركاوندي فرزند سيداسماعيل كد نامزد 19
4- آقاي ابوالفضل رحمانی مشهور به مهندس رحمانی خلیلی فرزند محمد كد نامزد 21
5- آقاي حسن رضائي علمدارمحلي فرزند حسينعلي كد نامزد 25
6- آقاي ابراهيم زاهدي كلاكي فرزند تقي كد نامزد 26
7- آقاي علي شعبان پوربالادهي فرزند حسين كد نامزد 29
8- خانم مرضيه عليزاده رباطي فرزند مصطفي كد نامزد 41
9- آقاي حسام عموزادخليلي فرزند رحمت كد نامزد 42
10- خانم مريم قريب بلوك فرزند قربانعلى كد نامزد 45
11- آقاي ابوالفضل كرماني خليلي فرزند اسماعيل كد نامزد 46
12- آقاي محمدتقي محمدپور مشهور به تقى محمدپور فرزند نظرعلى كد نامزد 47
13- آقاي محمدرضا محمدپورخليلي مشهور به حاج رضا فرزند رحمت اله كد نامزد 48
14- آقاي ابوالقاسم محمديان رباطي فرزند حبيب كد نامزد 49
15- آقاي حسن محمديان رباطي فرزند محمد كد نامزد 51
16- آقاي حميدرضا نصيري خليلي مشهور به حاج حميد فرزند غلامرضا كد نامزد 52
17- آقاي قاسم نصيري خليلي فرزند ابوالقاسم كد نامزد 54
18- آقاي محمد ولي تباربهنميري فرزند ولى اله، كد نامزد 57
19- آقاي محمود يوسفي فرزند محمد كد نامزد 59
20- خانم گل رخ يونسي كلاكي فرزند حسن كد نامزد 61

توجه :
-1 نظر به اينكه تعداد اعضاي اصلي شوراي اسلامي اين شهر 5 نفر است ، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامي تعداد حداكثر 5 نفر را مي توانند در برگ رأي بنويسند .
-2 هيأت اجرايي شهرستان مستقر در فرمانداري بهشهر در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور از تاريخ انتشار اين آگهي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذرأي ، آماده دريافت شكايات انتخاباتي مي باشد.
-3 شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه به استناد تبصره 1 ذيل ماده 70 آيين نامه اجرايي ، مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

سيدخالق سجادي فرماندار شهرستان بهشهر

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار