پس از بابل صحت انتخابات گتاب و امیرکلا نیز تایید شد

انتخابات در شهر های شهرستان بابل با اعتراضاتی همراه بود که در نهایت برخی از صندوق های رای گیری در امیرکلا و گتاب بازشماری شدند

 به گزارش استناد نیوز، پس از تایید صحت انتخابات شورای شهر در بابل، صحت انتخابات شورای شهرهای امیرکلا و گتاب نیز پس از بازشماری تعدادی از صندوق‌ها، تایید شد.

به گفته منابع مطلع در بازشماری آرای صندوق ها مشکلات چشمگیر و قابل توجهی مشاهده نشد و فرماندار بابل صحت انتخابات در شهرستان بابل را تایید کرد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار