• با تصمیم هیات اجرایی

خبر بد برای وزنه برداری / یک وزن از اوزان وزنه برداری در المپیک 2020 کم شد

با تصمیم هیات اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک، وزنه برداری در المپیک 2020 در 7 وزن مردان و 7 وزن زنان برگزار خواهد شد و یک سهمیه از مردان کاسته شد

به گزارش استناد نیوز، هیات اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در جلسه‌ای که برای المپیک توکیو2020 داشت، بر روی مسائلی چون برابری جنسیتی، افزایش مشارکت جوانان و کاهش اندازه کلی بازی‌ها متمرکز شد.

وزنه‌برداری یکی از 28 رشته ورزشی بود که برای المپیک 2020 مورد تایید قرار گرفت. اما هیات اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک تصمیم گرفت برای برابری جنسیتی تعداد وزن‌های شرکت‌کننده در المپیک 2020 در این رشته برابر باشد.

پیش از این در وزنه‌برداری المپیک، زنان در 7 وزن و مردان در 8 وزن به رقابت می‌پرداختند اما در المپیک 2020 باید مردان در 7 وزن و زنان هم در همان 7 وزن رقابت کنند تا برابری جنسیتی ایجاد شود.

همچنین به منظور رسیدن به هدف سازماندهی بیشتر بازی‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان هم کاهش می‌یابد و در اولین گام سهمیه چندین رشته ورزشی کاهش یافت که برای وزنه‌برداری سهمیه از 260 به 196 کاهش یافت.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار