فیلم لحظه اصابت موشک های سپاه به محل تروریست ها در سوریه / این فیلم توسط پهباد ایران گرفته شده است

فیلم تهیه شده توسط پهباد سپاه در آسمان سوریه از حمله موشکی ایران به مواضع تروریست ها در سوریه و هدف قرار دادن اهداف از پیش تعیین شده

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار