• سیدمحمد جعفری

خرید تضمینی محصولات گندم کاران مازندرانی به قیمت 1300 تومان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 از اقدامات لازم برای خرید تضمینی محصول گندمکاران مازندرانی به قیمت 1300 تومان خبر داد.

به گزارش استناد نیوز، سیدمحمد جعفری اظهار کرد: با پیگیری های به عمل آمده مبلغ 52 میلیارد ریال از بهای گندم کاران مازندرانی توسط بانک عامل پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2، تصریح کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون بیش از 66 هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط 25 مرکز از مراکز دایر شده خریداری شده است.

وی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بر اساس 2 درصد افت غیرمفید و 4 درصد افت مفید 13 هزار ریال اعلام کرد و افزود: تمهیدات و تجهیزات 30 مرکز خرید تضمینی در سطح استان عملیاتی شده که متناسب با حجم برداشت، ارائه محصول و نیاز منطقه ای سایر مراکز نیز فرآیند خرید تضمینی را آغاز می‌کند، پرداخت بهای گندم تحویلی از سوی بانک کشاورزی صورت می‌گیرد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار