• کارشناس مسائل سیاسی ؛

انقلاب‌های توحیدی در گذر زمان به خطر جدی ارتجاع و بازگشت به عقب مبتلا می‌شوند

استنادنیوز؛ یدالله جوانی بیان داشت: همه انقلاب‌ها به خصوص انقلاب‌های توحیدی در گذر زمان به خطر جدی ارتجاع و بازگشت به عقب مبتلا می‌شوند چون انقلاب یک تحول اساسی و بنیادین در جامعه است و ارزش‌های موجود را که نوعی ضدارزش تلقی می‌شود را تغییر می‌دهد.

به اعتقاد جوانی اگر در گذر زمان این ارزش‌هایی که مدنظر بوده تحقق پیدا کند، به دست فراموشی سپرده شود و همان رویکرد گذشته در پیش گرفته شود یعنی ارتجاع رخ داده است.

این کارشناس مسائل سیاسی ارتجاع را زنده کردن ارزش‌های پیشین دانست و دنیاگرایی، عافیت و دنیاطلبی، پیدا کردن رویکردهای معطوف به منافع تا ارزش‌ها را عامل اصلی ارتجاع عنوان کرد. 

وی انقلابیون اصیل را کسانی می‌داند که رویکردهای معطوف به ارزش‌ها داشته باشند و هیچ منفعتی را برای خود منظور نکنند.

جوانی اضافه کرد: اگر در گذر زمان این رویکردها از رویکرد به ارزش‌ها به منافع تغییر جهت دهد این خود به خود باعث می‌شود افراد از حالت انقلابی زاویه بگیرند و دچار نوعی انحطاط و  انحراف شوند و ‌آن زمان است که در راستای تأمین منافع خود قدم برمی‌دارند و ارتجاع درست همین زمان خودش را نشان می‌دهد.

این کارشناس مسائل سیاسی رویکرد آرمان‌گرایی، توجه به استقلال و عزت ملی، مبارزه با ظلم و ستم، تلاش برای ایجاد عدالت، محرومیت‌زدایی، رفاه عمومی، ایستادن در برابر سلطه‌گران خارجی و مستبدان داخلی را یک اصل و اساس انقلاب جمهوری اسلامی برشمرد.

وی گفت: وقتی عافیت‌طلبی، رفاه‌طلبی در یک جامعه تبدیل به رویکردهای اصلی شود خود به خود برای تأمین رفاه، آسایش و آرامش، رویکرد سازش با جریان‌های قدرت و ثروت ایجاد می‌شود. 

جوانی می‌گوید افرادی که رویکرد منفعت‌طلبی، دنیاگرایی و اشرافی‌گری پیدا می‌کنند از روحیه مبارزه، ایثار و فداکاری فاصله می‌گیرند و برای تأمین منافع خود حتی حاضرند با سلطه‌گران و قدرتمندان عالم هم کنار بیایند.

این کارشناس مسائل سیاسی «توجه به ساده‌زیستی»،  «مردمی بودن»، «توجه به طبقات محروم و مستضعف» و «مقابله با بیگانگان در رأس آن آمریکا» را جزو اصول اساسی انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: توجه به ساده‌زیستی و طبقات محروم و مستضعف جامعه باعث شد که نیروهای اصلی در انقلاب را مردم محروم و مستضعف جامعه تشکیل دهند.

وی بر این باور است که هر کس امروز در مسئولیت باشد و به سمت اشرافی‌گری برود ارتجاع انجام داده است چون این برخلاف آرمان‌هایی است که در گذشته به خاطر آن انقلاب شد.

جوانی ادامه داد: اگر افرادی در جایگاه مسئول در یک حکومت انقلابی که ضداستکباری، سلطه و شیطان بزرگ است برای تأمین منافع و دنیای خود به سمت اعتماد بیگانگان و سازش برود این نیز یک نوع ارتجاع محسوب می‌شود و می‌تواند شرایط را به عقب برگرداند.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به محرومین، مستضعفین و توده‌های مردمی که حضرت امام آنان را ولی‌نعمت معرفی می‌کردند از سوی حاکمیت و حکومت نوعی ارتجاع است چون رژیم پهلوی نیز به توده‌های محروم و مستضعف کاملاً بی‌اعتنا بود.

وی می‌گوید: وقتی بحث ارتجاع به عنوان یک خطر مطرح می‌شود به این معنی است که انقلابی که قرار بود تحولی در حوزه‌های گوناگون ایجاد کرده و روز به روز به این حرکت جنبه تکاملی بدهد به دلیل فاصله گرفتن برخی از افراد و نیروهای انقلابی سابق مجدداً به شرایط گذشته برگردد که نقض غرض محسوب شده و تبدیل به آفت‌های انقلاب می‌شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار