احضار یک مسئول اقتصادی به نهادهای نظارتی

استنادنیوز؛ مدیر بخش سرمایه گذاری یکی از مجموعه های مشهور اقتصادی کشور به نهادهای نظارتی احضار شد.

بر اساس نامه رسمی یکی از مراجع نظارتی به مدیر بخش سرمایه گذاری یکی از مجموعه های مشهور اقتصادی کشور، از وی خواسته شده چند هفته دیگر جهت ارائه توضیحات در خصوص یکی از پروژه های مهم مربوط به نفت و گاز که در سال های اخیر بحث واگذاری آن به متقاضیان داخلی و خارجی داغ بوده است، حضور به هم رساند. در این نامه تاکید شده است که حضور نیافتن این مقام مسئول در جلسه رسیدگی، مانع از بررسی و اتخاذ تصمیم توسط مرجع نظارتی یادشده نخواهد بود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار