فرهنگ سازی حدیث مواخاة در شاگردی درس های اخلاقی پیامبر اعظم صلی الله را جدی بگیریم

استنادنیوز؛ در دوازدهم ماه مبارک رمضان پیامبر اعظم صلی الله بین اصحاب عقد برادری خواند و بین خود و حضرت علی علیه السلام نیز برادری قرار داد،وبا این عقدو اخوت ، برادری و مساوات و برابری را در اسلام بنیان گذاشت و اهل جهان را یک عائله و افراد بشر را عضو یک خانواده شمرد. (حوادث تاریخی در ماه رمضان ، پایگاه اطلاع رسانی حوزه).


درباره اخوت و برادری مومنین با یکدیگر احادیث ،روایات و حکایت های آموزنده و تعالی بخش فراوانی وجود دارد که مخاطبان گرامی را به مطالعه آنها دعوت می کنم.
پیشنهاد نگارنده به دستگاه های فرهنگی و مذهبی و شبکه های اجتماعی و رسانه ای و نقش آفرینان اجتماعی جریان سازی و فرهنگ سازی حدیث مواخاة در شاگردی درس های اخلاقی پیامبر اعظم صلی الله می باشد.
مبانی نظری اخوت بین مومنین از غنای عمیق فکری و فرهنگی برخوردار است و این مهم از آموزه های محکم دینی اسلام محسوب می شود و علاوه بر آن در فرهنگ ملی ، تاریخ و ادبیات و سنت کهن ایرانی نیز بر برادری و برابری تاکید فراوانی شده است.
کنشگران فرهنگی و مبلغان مذهبی از طریق خلق آثار هنری و آفرینش مناسبت های ابتکاری برای احیای این سنت شریف نبوی ابتکار عمل را در دست گیرند و برای تعالی اخلاقی جامعه گام بردارند.

شور بختانه باید بپزیریم که حال اخللاقی جامعه خوب نیست و روابط برادران دینی هر روز گسسته تر می شود و شکاف بین خانواده ها ، دوستان و همکاران بیشتر شده و اعتماد به یکدیگر هر روز ضعیف تر می گردد و بنیان های اجتماعی روبه زوال است.
به خاطر همین نگرانی ها و آسیب ها راقم این سطور از کارگزاران و کنشگران فرهنگی و مذهبی و رسانه ای و برنامه سازان هنری دعوت می کند با ایده پردازی خلاقانه از همه ظرفیت های فر هنگی و تبلیغی و هنری برای احیای سنت آموزنده و نشاط بخش "اخوت" بهره گیرند وبرای ترمیم وبهبود هنجارهای اجتماعی جامعه و تعمیق برادری بکوشند.
مسوولین و بزرگان استان مازندران نیز پیشگام این رویداد فرخنده دینی باشند و طبق سنت تعالی بخش نبوی از طریق برنامه های ابتکاری برای تحکیم همگرایی و برادری در استان تلاش نمایند.
بدون شک نقش آفرینی برنامه سازان هنری ، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، رسانه های گروهی، شبکه های اجتماعی، شوراها و تشکل های مردم نهاد، بزرگان ایل و خانواده برای فرهنگ سازی و نهادینه شدن حدیث مواخاة بسیار حائز اهمیت می باشد.

ایرج نیازآذری/فعال فرهنگی و اجتماعی

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار