ما با قانون، بی‌قانونی را رواج داده‌ایم

استنادنیوز؛ نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت:ما با قانون، بی‌قانونی را رواج داده‌ایم و با تبصره 1 و 2 ماده 7 و ایجاد خلاء این ماده را کشته‌ایم و حتی برای آن سنگ مزاری هم نگذاشته‌ایم.

فرامرز توفیقی درباره نخستین نشست کمیته روابط کار شورای عالی کار که با موضوع امنیت شغلی برگزار شد، گفت: کارفرماها تن به تعیین تکلیف تبصره 1 و 2 ماده 7 قانون کار ندادند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد تا کنون این جلسات بی‌نتیجه مانده است.

وی ادامه داد: وزارت کار از سال 69 تکلیف قراردادهای موقت و همچنین تعریف مشاغل مستمر و غیرمستمر را روشن نکرده است و سالیان سال است که خلاء قانونی وجود دارد.

توفیقی گفت: تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 اجرای این ماده سال‌هاست بر زمین گذاشته شده است و مگر می‌شود کارفرمایی که سال‌ها قراردادهای یک ماهه،‌ دو ماهه و سفید امضاء با کارگران بسته و امنیت شغلی کارگران را نادیده گرفته‌اند به اجرای قانون عادت داد؟

وی ادامه داد: ما با قانون، بی‌قانونی را رواج داده‌ایم و با تبصره 1 و 2 ماده 7 و ایجاد خلاء این ماده را کشته‌ایم و حتی برای آن سنگ مزاری هم نگذاشته‌ایم.

وی ادامه داد: متأسفانه آن روزها یعنی زمان تصویب این قانون هم تشکل‌های کارگری اندیشمندانه برخورد نکردند و راحت پذیرفتند که با این شرایط ماده قانونی مصرح روی زمین بماند.

وی معتقد است: اجرای ماده 7 قانون کار نیاز به عزم ملی از سوی دولت و جسارت ایستادن در مقابل بی‌قانونی دارد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار