• رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد:

غرس نهال به جای زندان برای مجرمین در سه شهرستان بهشهر، میاندرود و آمل

استنادنیوز؛رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری عنوان کرد: صدور احکام جایگزین حبس در سه شهرستان بهشهر، میاندرود و آمل با پیگیری های شایسته کارشناسان حقوقی قضات محترم صورت پذیرفته است.

ایشان در این خصوص اضافه کرد: به جای این که مجرم برای ارتکاب جرم به زندان محکوم گردد، با تشخیص و حکم قاضی مربوطه، موظف می گردد تا تعدادی نهال را در عرصه مورد تجاوز غرس نموده و برای مدت چند سال که از سوی قاضی محترم تعیین می گردد با کنترل و نظارت اداره متولی، نهال های غرس شده را آبیاری، مراقبت و حفاظت نماید تا نهال رشد نموده، بزرگ شود و به احیاء ی عرصه جنگلی کمک کند.

وی اشاره کرد: در بخشی از این احکام آمده است دادگاه با اختیارات حاصله از مواد قانونی و مصوب، اجرای مجازات حبس متهم یا متهمین را به مدت مشخص و معلومی به حالت تعلیق در می آورد تا چنان چه متهم یا متهمین در طول مدت زمان تعلیق از اجرای دستور دادگاه تخطی نمایند و یا مرتکب یکی از بزه های موضوع ماده ی مورد توجه قانون گردند، قرار تعلیقی صادره لغو و علاوه بر تحمل مجازات جرم جدید، مجازات تعلیقی هم در حق آنان قابل اجرا باشد در غیر این صورت محکومیت کیفری لغو و بلا اثر می گردد.

             روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار