5 شهر مازندران مجهز به مرکز مانیتورینگ است

استنادنیوز؛علی شیرازی در جلسه کمیسیون پایش تصویری استان افزود تاکنون 5 شهر استان مجهز به مرکز مانیتورینگ گردیده است

مدیر کل امنیتی، انتظامی استانداری، گفت: هدف از اجرای طرح پایش تصویری، تجهیز شهرها، روستاها و اماکن عمومی و حساس استان به سامانه هوشمند نظارتی است.

به گزارش روابط عمومی استانداری، علی شیرازی در جلسه کمیسیون پایش تصویری استان با بیان این که 42 شهر مازندران به عنوان شهرهای هدف تجهیز سامانه هوشمند نظارتی قرار گرفته است، افزود: تاکنون 5 شهر استان مجهز به مرکز مانیتورینگ گردیده است و چند شهر دیگر نیز در مراحل پایانی اجرای این طرح قرار دارد.

مدیر کل امنیتی، انتظامی استانداری، هدف از اجرای طرح پایش تصویری را تجهیز شهرها، روستاها و اماکن عمومی و حساس استان به سامانه هوشمند نظارتی دانست و یادآور شد: هدف غایی از اجرای این طرح، داشتن شهرهای هوشمند به منظور ارتقاء امنیت پایدار است.

شیرازی، خاطرنشان ساخت: با اختصاص بالغ بر 5 میلیارد تومان اعتبار در مرحله نخست، خرید 26 دوربین هوشمند امنیتی با مشارکت شهرداری ها در دستور کار اداره کل امنیتی انتظامی استانداری قرار گرفت.   

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار