هر یک کیلوگرم خاویار معادل ۲۰ تا ۲۵بشکه نفت است

استنادنیوز؛مدیرکل شیلات مازندران اظهار کرد که هر یک کیلوگرم خاویار  معادل ۲۰ تا ۲۵بشکه نفت است و حمایت ازسرمایه گذاران دراین بخش یکی ازسیاستهای شیلات است

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران مهندس ولی اله محمدزاده  مدیرکل شیلات مازندران دربازدیدازمزرعه پرورش ماهی خاویاری آقای محمدجانپوردرمنطقه میرودبابلسرکه به اتفاق اسدفرماندارشهرستان بابلسرصورت پذیرفت گفت: دراستان مازندران ۱۸ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری فعال وجودداردکه ظرفیت  سالانه تولید آنان  دو هزار و ۵۰۰تن گوشت ماهیان خاویاری پرورشی و ۳۲تن خاویار پرورشی است.

 وی با اعلام اینکه مزرعه پرورش ماهیان خاویاری منطقه چپکرود مازندران  یکی ازبزرگترین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری ،خاورمیانه است،اظهار کرد: ظرفیت این مرکز سالانه بیش از دو هزار تن گوشت خاویار و ۳۰تن خاویار است.

 مدیرکل شیلات مازندران میزان تولید گوشت ماهیان خاویاری در سال گذشته را در سطح استان مازندران یک هزار و ۵۰۰تن گوشت و یک هزار و ۸۰۰کیلوگرم خاویار پرورشیاعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود امسال این مقدار به بیش از دو هزار تن گوشت و دو هزار و ۵۰۰کیلوگرم خاویارپرورشی افزایش یابد.

 محمدزاده با بیان اینکه خاویار ایران از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار است،گفت: سالانه خاویار کشور ما به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا صادر می شود و در مقایسه با تولید کشورهای دیگر از بازار جهانی خوبیﺋ برخوردار است.

 وی اضافه کرد:گوشت ماهیان خاویاری پرورشی ازبازارپسندی خوبی دربحث صادرات برخورداراست ودرسال گذشته وامسال محموله گوشت ماهی خاویاری پرورشی به کشورهمسایه روسیه ارسال شد وباتوجه به اینکه  این محصول یک محصول استراتژیک و ارزآور  محسوب می شود به طوری که هر یک کیلوگرم خاویار  معادل ۲۰ تا ۲۵بشکه نفت است و حمایت ازسرمایه گذاران دراین بخش یکی ازسیاستهای شیلات است چراکه تولید ماهیان خاویاری می تواند نقش بسیار مهمی در ارزآوری ،اشتغال زایی و توسعه استان داشته باشد.دراین بازدید اسدفرماندارشهرستان بابلسرهم بااشاره به اینکه یکی ازمهمترین شاخصهای اقتصادی شهرستان بابلسر،فعالیت وتولیدات شیلاتی است گفت:مزرعه پرورش ماهی خاویاری منطقه میرود یکی ازمهمترین فعالیتهای شیلاتی شهرستان است که می تواندنقش مهمی درایجاددرآمدوکسب درآمدهای ارزی داشته باشد،
 دراین بازدیدکه مهندس قدرت اله دهقان سرپرست اداره شیلات شهرستان بابلسرو فریدونکنارمدیرکل و فرماندارراهمراهی می کردگفت:وجود بندرصیادی، بازار ماهی فروشان،چندین شرکت تعاونی صیادی پره ،مراکز مختلف آبزی پروری ونیزصنایع وکارخانجات وصنایع شیلاتی  ونیزمزارع پرورش ماهی خاویاری ازجمله این مزرعه ازجمله ظرفیتهای شیلاتی حوزه فعالیتی این اداره است که درفعالیتهای شیلاتی استان درجایگاه ویژه ای قراردارد

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار