تحولی نو در صنعت ساختمان سازی بابلسر/ساخت ساختمان های انرژی محور توسط گروه بین المللی میلان

استنادنیوز؛ گروه بین المللی میلان در جهت دغدغه های مشترک ملی اقدام به تجربه ساخت ساختمانی انرژی محور در استان مازندران و شهرستان بابلسر نموده است.

 در همین راستا با حضور ریاست و همکاران کمیته تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران بازدیدی از ساختمان مسکونی انرژی محور میلان 1، واقع در استان مازندران و شهرستان بابلسر، صورت گرفت.
آرش ناصریان، مدیر ارشد گروه بین المللی میلان و متخصصین جوان دفتر معماری تغییر، میزبان این دیدار بودند.
در ابتدای بازدید که با حضور جناب آقای دکتر خویی ریاست کمیته تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و هیئت همراه و اعضای کمیته تخصصی معماری نظام ساختمانی بابلسر برگزار شد، مدیر ارشد گروه بین المللی میلان، به شرح دغدغه ها، اهداف و چشم اندازهای این گروه پرداختند:
ناصریان اظهار داشت:"امروزه اهمیت حفظ محیط زیست و کاهش منابع انرژی به ویژه در بخش ساختمان که عمدهای از مصرف را به خود اختصاص داده است، بر کسی پوشیده نیست؛ در همین راستا گروه بین المللی میلان در جهت دغدغه های مشترک ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای، مبنای فعالیتهای علمی و اجرایی خود را در این زمینه قرار داد و اقدام به تجربه ساخت ساختمانی انرژی محور در استان مازندران و شهرستان بابلسر نموده است."


وی همچنین با تبیین اندیشه ها و فعالیتهای این گروه دانش بنیان و انرژی محور، "دفتر تغییر" را که برخاسته از دل اندیشه ها و دستاورد این گروه است، معرفی نمودند.
ناصریان در ادامه اهداف شکل گیری این دفتر را ایجاد بستری فعال با هدف آشنایی متخصصین، پژوهشگران، دانشجویان، تبادل دستاوردهای علمی و انجام فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی مشترک و همچنین ارتقای سطح دانش بومی ساخت ساختمانهای انرژی محور برشمرد.
در ادامه تیم متخصص معماری و انرژی گروه بین المللی میلان و اعضای محترم کمیته تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان مازندران به نقد و تحلیل دانش و تکنیکهای به کار رفته در ساختمان میلان 1 پرداختند. این تبادل اطلاعات در حوزه های مختلفی نظیر محیط زیست، راهکارهای برون رفت از بحرانهای زیست محیطی، دانش ساخت و توسعه پایدار، بهینه سازی مصرف انرژی، فناوری های ساخت، هوشمندسازی و تجاری سازی صنعت ساخت و ساز انجام شد.
در پایان، مدعوین از سیستم ها و تکنولوژی های به کارگرفته شده در ساختمان بازدید نمودند..
ترمه حجه فروش – خبرنگار حوزه انرژی گروه بین المللی میلان

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار