واحدهاي توليدي بدهکار شهركهاي صنعتي مازندران بخشوده می شوند

استنادنیوز؛مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از ابلاغ دستوالعمل بخشودگی بدهی واحدهای توليدي در شهرکها ی صنعتی مازندران خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی گفت: بمناسبت ۲۱مرداد روز ملی حمایت از صنایع کوچک و در راستای حمایت از  واحدهای صنعتی و صنفی «تولیدی، توزیعی و خدماتی» که مشمول پرداخت تعدیل بدهی های معوق بوده و تاکنون موفق به پرداخت «اصل بدهی و تعدیل معوقه» نشده اند، از ۲۱مرداد لغایت ۸شهریورماه ۱۳۹۷مشمول مشوقات بخشودگی خواهند شد.

وی افزود: طرح بخشودگی و تعـدیل بدهی در راستای رفع موانع تولیـد، ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری، رونق تولیدی واشتغالزایی هر چه بیشتر و اعطای مشوقات به واحدهای صنعتی، صنفی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی دستور العمل بخشودگی جرائم دیرکرد بدهیهای معوق ابلاغ شد.

سید مصطفی موسوی با اشاره به بخشودگی جرایم اقساط اظهار داشت: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که به بدهی آنها جرائم تعلق گرفته باشد، با پرداخت ۵۰درصد اصل بدهی، مشمول ۶۰درصد بخشودگی و با پرداخت ۱۰۰درصد اصل بدهی، مشمول ۸۰درصد بخشودگی و همچنین واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰%درصد که به بدهی آنها جرائم تعلق گرفته باشد، با پرداخت ۵۰درصد اصل بدهی، مشمول ۵۰درصد بخشودگی و با پرداخت ۱۰۰درصد اصل بدهی، مشمول ۷۰درصد بخشودگی خواهند شد.

وی از همه واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی دعوت کرد تا پایان هفته دولت «۸شهریورماه»، با مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از مشوقات بخشودگی تعدیلات بهره مند شوند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار