• با حضور استاندار مازندران صورت گرفت؛

افتتاح پروژه شیلاتی پرورش ماهی قزل آلا درشهرستان آمل

استنادنیوز؛مهندس اسلامی استاندارمازندران باحضور درروستای نوده هزارپی شهرستان آمل پروژه شیلاتی با ظرفیت ۴۰تنی پرورش ماهی قزل آلا را افتتاح کرد

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران مهندس اسلامی استاندارمازندران باحضور درروستای نوده هزارپی شهرستان آمل پروژه شیلاتی با ظرفیت ۴۰تنی پرورش ماهی قزل آلا راافتتاح کرد ،مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل شیلات مازندران که استاندارراهمراهی می کردضمن تبریک هفته دولت،ظرفیت شیلاتی شهرستان آمل رادرتولید آبزیان بویژه ماهی قزل آلا درمناطق کوهستانی مهم دانست که بادارا بودن بیش از۱۰۰ مزرعه پرورش ماهی سردآبی به تنهایی حدود۴۰ درصدماهی قزل آلاراتولید وروانه بازارمی نماید ،
 محمدزاده درادامه توضیحات خودافزود: درهفته دولت امسال ۳ پروژه پرورش ماهی سردآبی قزل آلا رادرآمل در برنامه افتتاحی داریم که امروزپروژه شیلاتی پرورش ماهی سردآبی قزل آلا درروستای نوده هزارپی ازتوابع شهرستان آمل باحضوراستاندارمحترم که ازحامیان طرحهای سرمایه گذاری وتوسعه فعالیتهای شیلاتی است  افتتاح شده است که بابهره برداری این پروژه،  ۴۰ تن به ظرفیت ۱۵ هزارتنی قزل آلا ی استان افزوده خواهدشد.
 مهندس اسلامی استاندارمازندران هم طرح پرورش ماهی رافرصت خوبی برای تولیدوتامین پروتیین و اشتغال دانست وافزود: باید ازظرفیتهای موجود برای استفاده بهینه وافزایش تولید ودرآمدبرای روستاییان استفاده نمود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟
 • 2554 Votes
  بله، کاملا راضی هستم
  14.78%
 • 5516 Votes
  می توانستند عملکرد بهتری داشته باشند
  31.92%
 • 9212 Votes
  خیر، اصلا راضی نیستم
  53.3%
← Back
Total 17282 Votes

insta35065126

telegram405412

آخرین اخبار