کتابخانه متروکه به همت جهادگران بسیجی احیا شد

استنادنیوز؛مسئول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی گفت: به همت جهادگران بسیجی کتابخانه متروکه در روستای اوارد احیا و بازگشایی شد

کانون جهادی شهید محمد بلباسی دفتر بسیج دانشجویی شهرستان ساری که برنامه ی بلندمدت جهادی در مناطق محروم هزارجریب بهشهر و گلوگاه را در دومین سال متوالی برگزار می نماید، بازه دوم اردوی خود در تابستان امسال را از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ماه به مدت یک هفته در کارگروه های فرهنگی، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، اشتغال زایی و مستندسازی در دو روستای "اوارد و پجیم منطقه هزارجریب" شرق مازندران پیگیری نمود و به اتمام رساند.

از نکات جالب توجه فعالیت های ۴۵ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های ساری در این بازه، بازگشایی کتابخانه متروکه ای در روستای اوارد بوده است که اکنون به همت جهادگران بسیجی با کتاب های فراوان و با نظمی خاص راه اندازی شده و قابل استفاده برای مردم و جوانان منطقه است.
گفتنی است بازه اول فعالیت های کانون جهادی شهید بلباسی در این مناطق، از پنج تا پانزده مرداد ماه برگزار شد و در طرح تداوم این فعالیت ها استمرار خواهد داشت.
امیرحسین اولاری مسئول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی دفتر بسیج دانشجویی ساری  در گفت و گو با ایسنا مازندران اظهار کرد: بازه دوم اردوی جهادی کانون شهید بلباسی برای دومین سال پیاپی به صورت تجمیعی با استفاده از ظرفیت تمامی دانشگاه های ساری باحضور ۴۵ دانشجوی دختر و پسر متخصص در کارگروه های مختلف در منطقه هزارجریب گلوگاه و بهشهر به پایان رسید.
وی افزود: کانون جهادی شهید بلباسی که با هدف توسعه و عمران و آبادانی در عرصه های مختلف به خصوص فرهنگی و اشتغال زایی و رفع نسبی آسیب های اجتماعی پا به عرصه فعالیت گذاشته است ابتدا با هدف خودسازی و تزکیه نفس و در گام بعدی برای خدمت به مردم شریف مناطق محروم استان مازندران اقدام به فعالیت های انقلابی و جهادی می کند.
اولاری گفت: بازه دوم اردوی جهادی  از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ماه برگزار شد که یکی از تغییرات این اردو نسبت به بازه اول که در مرداد ماه امسال جریان یافت، استفاده نکردن از کارگروه عمرانی برای ساخت و ساز بوده، چرا که بیشترین هدف ما در این بازه،  پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی روستاهای تعیین شده یعنی دو روستای "اوارد و پجیم" بود.
مسئول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی دفتر بسیج دانشجویی ساری  تصریح کرد: در این بازه توانستیم با حضور ۵ کار گروه فرهنگی، اشتغال‌زایی، روابط عمومی و بهداشت و درمان به اهداف خود برسیم.
اولاری خاطرنشان کرد: ما در کارگروه فرهنگی توانستیم تعامل بسیار خوبی را با اهالی منطقه برقرار کنیم و نکته قابل توجه این اردو در بخش فرهنگی بازگشایی کتابخانه ای در روستای اوارد بود.
وی با بیان اینکه کارگروه تعلیم و تربیت‌ مان که با حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و نومعلمان شکل گرفته در این اردو هم مانند بازه اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را ارائه کردند و در مدرسه برای بچه ها کلاس های آموزشی و درسی و فکری و همچنین بازی های متنوع به همراه بحث های پرورشی و تربیتی در نظر گرفته شد، تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم هر روز در قالب هیئت مذهبی دانش آموزان به عزاداری در مدرسه می پرداختند.
مسئول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی دفتر بسیج دانشجویی ساری با اشاره به اینکه کارگروه اشتغال زایی نیز  همانند دوره قبل کارهای خود را در عرصه گیاهان دارویی پیگیری نمود، یادآور شد: جهادگران در بخش بهداشت و درمان توانستند همانند دوره قبل با انجام دادن پایش های بهداشتی و درمانی و همچنین با حضور مشاوران و روانشناسان به اهالی روستاهای هدف خدمت کنند.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: روند فعالیت های ما در این منطقه همچنان ادامه خواهد داشت چرا که ما برنامه ای سه تا پنج ساله را برای مردم این منطقه در نظر داریم و اکنون به دلیل ارتباط و اعتماد خوبی که بین ما و اهالی ایجاد شد قطعا در بازه های بعدی با استعانت از خداوند منان به خروجی های خوبی در بخش آسیب های فرهنگی و اجتماعی منطقه مورد هدف که جزء برنامه های مهم و اصلی ما است، خواهیم رسید.
کانون جهادی شهید محمد بلباسی دفتر بسیج دانشجویی شهرستان ساری که برنامه ی بلندمدت جهادی در مناطق محروم هزارجریب بهشهر و گلوگاه را در دومین سال متوالی برگزار می نماید، بازه دوم اردوی خود در تابستان امسال را از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ماه به مدت یک هفته در کارگروه های فرهنگی، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، اشتغال زایی و مستندسازی در دو روستای "اوارد و پجیم منطقه هزارجریب" شرق مازندران پیگیری نمود و به اتمام رساند.

از نکات جالب توجه فعالیت های ۴۵ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های ساری در این بازه، بازگشایی کتابخانه متروکه ای در روستای اوارد بوده است که اکنون به همت جهادگران بسیجی با کتاب های فراوان و با نظمی خاص راه اندازی شده و قابل استفاده برای مردم و جوانان منطقه است.
گفتنی است بازه اول فعالیت های کانون جهادی شهید بلباسی در این مناطق، از پنج تا پانزده مرداد ماه برگزار شد و در طرح تداوم این فعالیت ها استمرار خواهد داشت.
امیرحسین اولاری مسئول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی دفتر بسیج دانشجویی ساری  در گفت و گو با ایسنا مازندران اظهار کرد: بازه دوم اردوی جهادی کانون شهید بلباسی برای دومین سال پیاپی به صورت تجمیعی با استفاده از ظرفیت تمامی دانشگاه های ساری باحضور ۴۵ دانشجوی دختر و پسر متخصص در کارگروه های مختلف در منطقه هزارجریب گلوگاه و بهشهر به پایان رسید.
وی افزود: کانون جهادی شهید بلباسی که با هدف توسعه و عمران و آبادانی در عرصه های مختلف به خصوص فرهنگی و اشتغال زایی و رفع نسبی آسیب های اجتماعی پا به عرصه فعالیت گذاشته است ابتدا با هدف خودسازی و تزکیه نفس و در گام بعدی برای خدمت به مردم شریف مناطق محروم استان مازندران اقدام به فعالیت های انقلابی و جهادی می کند.
اولاری گفت: بازه دوم اردوی جهادی  از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ماه برگزار شد که یکی از تغییرات این اردو نسبت به بازه اول که در مرداد ماه امسال جریان یافت، استفاده نکردن از کارگروه عمرانی برای ساخت و ساز بوده، چرا که بیشترین هدف ما در این بازه،  پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی روستاهای تعیین شده یعنی دو روستای "اوارد و پجیم" بود.
مسئول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی دفتر بسیج دانشجویی ساری  تصریح کرد: در این بازه توانستیم با حضور ۵ کار گروه فرهنگی، اشتغال‌زایی، روابط عمومی و بهداشت و درمان به اهداف خود برسیم.
اولاری خاطرنشان کرد: ما در کارگروه فرهنگی توانستیم تعامل بسیار خوبی را با اهالی منطقه برقرار کنیم و نکته قابل توجه این اردو در بخش فرهنگی بازگشایی کتابخانه ای در روستای اوارد بود.
وی با بیان اینکه کارگروه تعلیم و تربیت‌ مان که با حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و نومعلمان شکل گرفته در این اردو هم مانند بازه اول سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را ارائه کردند و در مدرسه برای بچه ها کلاس های آموزشی و درسی و فکری و همچنین بازی های متنوع به همراه بحث های پرورشی و تربیتی در نظر گرفته شد، تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن ایام محرم هر روز در قالب هیئت مذهبی دانش آموزان به عزاداری در مدرسه می پرداختند.
مسئول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی دفتر بسیج دانشجویی ساری با اشاره به اینکه کارگروه اشتغال زایی نیز  همانند دوره قبل کارهای خود را در عرصه گیاهان دارویی پیگیری نمود، یادآور شد: جهادگران در بخش بهداشت و درمان توانستند همانند دوره قبل با انجام دادن پایش های بهداشتی و درمانی و همچنین با حضور مشاوران و روانشناسان به اهالی روستاهای هدف خدمت کنند.
این فعال دانشجویی تاکید کرد: روند فعالیت های ما در این منطقه همچنان ادامه خواهد داشت چرا که ما برنامه ای سه تا پنج ساله را برای مردم این منطقه در نظر داریم و اکنون به دلیل ارتباط و اعتماد خوبی که بین ما و اهالی ایجاد شد قطعا در بازه های بعدی با استعانت از خداوند منان به خروجی های خوبی در بخش آسیب های فرهنگی و اجتماعی منطقه مورد هدف که جزء برنامه های مهم و اصلی ما است، خواهیم رسید.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار