• به منظور حل مشکل کمبود آب در مناطق شرق ساری:

2000متر خط انتقال چاه احداث شد

استنادنیوز؛مدیر امور آب وفاضلاب شهری ساری گفت: با هدف انتقال آب از چاه جدید الحفر به شبکه توزیع و به منظور حل مشکل کمبود آب در شرق ۲۰۰۰ متر خط انتقال چاه احداث شد

مدیر امور آب وفاضلاب شهری ساری گفت: با هدف انتقال آب از چاه جدید الحفر به شبکه توزیع و به منظور حل مشکل کمبود آب در شرق ومناطق اطراف میدان خزر وخیابان معلم ۲۰۰۰ متر خط انتقال چاه احداث شد.

محتوا

به گزارش شرکت آبفاشهری مازندران، بهزاد برارزاده با بیان اینکه اعتبار این طرح ۴ میلیارد ریال پیش بینی شد، افزود: مابقی عملیات مربوط به این طرح در حال انجام است.

وی، ضمن اشاره به احداث ایستگاه پمپاژ لسانی با هدف ایجاد فشار وآب مورد نیاز زون ۲ در افق طرح با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی اظهار داشت: سازه احداث و تجهیزات الکترو مکانیکال خریداری و نصب شد و مورد بهره برداری قرار گرفت و اکنون در مرحله اجرای تله متری و کنترل قرار دارد.اعتبار هزینه شده جهت اجرای این طرح ۴۰ میلیارد ریال می باشد.

مدیر امور آبفای ساری ، با بیان اینکه احداث ۱۲۰۰متر خط انتقال از مخزن لسانی به مخزن هوایی با هدف انتقال آب از مخزن کرمانی به لسانی بااعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال وپیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در دست اقدام است، تصریح کرد: به منظور اجرای مقاوم سازی مخزن لسانی و افزایش قطر کلکتورمکش با هدف اجرای طرح پدافند غیر عامل و امکان افزایش توان انتقال آب به شبکه توزیع واستفاده از تمامی توان ایستگاه پمپاژ طرح اجرای کلکتور از کف مخزن ومقاوم سازی مخزن با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در دست انجام می باشد..

برارزاده، از اتمام عملیات حفر وتجهیز یک حلقه چاه با آبدهی ۷۰ لیتر در ثانیه با هدف تامین آب پارک موزه وقسمتی از مناطق شرقی و نیز مقابله با افت فشار آب خبر داد و تصریح کرد: تجهیز و احداث اطاقک چاه درحال انجام است همچنین اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح ۵میلیارد ریال می باشد.

مدیر امور آبفای ساری ، به تشریح طرحهای آبرسانی در شهر کیاسر پرداخت و افزود: احداث خط انتقال وزون بندی بطول ۸۰۰۰متر با هدف کاهش هدر رفت وتامین فشار استاندارد در شبکه وارتقاء کیفی آب چاه با درآمیختن آن با آب چشمه با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام است که تا کنون ۲۰۰۰متر آن اجرا شد.

برارزاده، از راه اندازی آزمایشی پکیج ارتقا کیفی آب با هدف ارتقای کیفی آب استحصالی از چاهها اشاره و تصریح کرد: بهسازی چشمه وآبگیر با هدف افزایش توان تامین وحفاظت فیزیکی از تاسیسات در مرحله طراحی و برآورد هزینه قرار دارد.

مدیر امور آبفای ساری، هزینه مورد نیاز برای انجام این طرحها را ۱۲میلیارد ریال عنوان کرد.

برارزاده ، با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای حفر و تجهیز یک حلقه چاه با هدف افزایش توان تأمین به میزان ۲۰ لیتر در ثانیه برای مقابله با کمبود آب در فصل تابستان و پیک مصرف در شهر سورک خریداری شد، گفت: به منظور انتقال آب چاه به مخزن و کاهش هدر رفت آب، اصلاح و احداث خط انتقال به طول۳۰۰۰ متر در این شهر در دستور کار قرار گرفت که درحال حاضر لوله و اتصالات خریداری شد.

وی، اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرحها را ده میلیارد ریال عنوان کرد.

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار