دفتر ارتباطات مردمی نجفی نماينده بابل در مجلس خواستار شد/آموزش و پرورش برای شفاف سازی مستندات ارائه دهد

استنادنیوز؛ دفتر ارتباطات مردمی علی نجفی نماينده شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی نسبت به مصاحبه مسوولین آموزش و پرورش واکنش نشان داد.

اخيرا مسئولين آموزش و پرورش بابل طی مصاحبه‌ای از فشار برخی برای جذب نيرو در آن اداره خبر دادند!
به منظور شفاف سازی و تنوير افكار عمومی، شايسته است تا مسئولين اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران و اداره آموزش و پرورش بابل در اسرع وقت نسبت به اعلام مستندات و مشخصات افراد يا نهادهايی كه بصورت غيرقانونی و با #توصيه، درصدد جذب نيرو در اداره مذكور بوده اند، اقدام نمايند.
بديهی است اين دفتر در راستای مسئوليت نظارت مجلس شورای اسلامی و با هدف جلوگيری از هر گونه #تبعيض و #بی‌عدالتی، اين موضوع را از جهات ذيربط پيگيری خواهد نمود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار