تشخیص زودهنگام سرطان توسط محققان ایرانی/دانش‌بنیان‌ها در مسیر جنبش نرم‌افزاری

استنادنیوز؛ محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در طرحی به طراحی و توسعه‌ نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی DNA برای شناسایی نشانگر زیستی مرتبط با سرطان ریه (EGFR ) پرداختند.


اندازه‌گیری نشانگرهای زیستی سرطان (بیومارکر)، در غلظت‌های بسیار کم، یکی از روش‌های مؤثر تشخیص زود هنگام سرطان است.

تشخیص موفقیت آمیز این نشانگر زیستی با حساسیت بالا از دستاوردهای مهم این طرح است.

کاربرد اصلی نتایج این طرح در زمینه‌ی پزشکی و تشخیص بالینی نشانگرهای زیستی سرطان در آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌های تشخیص طبی، به عنوان یک روش ساده، ارزان و غیر تهاجمی با حساسیت بالا است.

یکی از مهم‌ترین اثرات و نتایج نانوزیست‌حسگر  طراحی و ساخته شده، کاهش هزینه‌ مربوط به ساخت آن است. در این طرح، از مداد کربن گرافیتی به عنوان الکترود پایه استفاده شده و سپس برای اصلاح،  بهبود کارایی و افزایش حساسیت آن از نانو ساختارها و نانو موادی مانند گرافن اکساید کاهش یافته ( rGO)، کربن مزو حفره ( OMC) و متالوپلیمر نانوساختار Ni-OTC به عنوان حد واسط الکترواکتیو استفاده شده که همگی از مواد اولیه‌ ارزان تهیه و سنتز می‌شوند.

همچنین  مواد مذکور با استفاده از روش‌های مناسب و نسبتاً ساده، با کمترین میزان تولید آلودگی و محصولات جانبی ناخواسته سنتز شده‌اند.

در نهایت استفاده از نانو کامپوزیت rGO/OMC/Ni-OTC در اصلاح الکترود مداد گرافیتی موجب افزایش حساسیت الکترود از طریق افزایش سطح مقطع موثر الکترود و دارا بودن خاصیت الکتروکاتالیتیکی موثر نانو کامپوزیت مذکور ، به طرز قابل توجهی شده‌است.

در این طرح برای تشخیص سرطان، شناسایی و اندازه گیری اگزون 21 نشانگر زیستی EGFR مدنظر قرار گرفته است.

انواع آنالیزهای به‌کار رفته در این طرح برای مشخصه‌یابی نانوزیست‌حسگر در مراحل مختلف ساخت و کاربرد، شامل XRD(پراش اشعه ایکس)، FE-SEM، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX)، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، ولتامتری چرخه‌ای (CV)، ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) و آمپرومتری بود.

این تحقیقات حاصل همکاری یلدا شجاع پژوهشگر پسادکتری دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، احمد کرمانپور و فتح الله کریم زاده اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد این دانشگاه بوده‌است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار