چاپ کردن این صفحه


حرکتی تبلیغاتی از سوی نظام مهندسی تهران در زمان انتخابات /افزایش سقف تسهیلات به اعضای سازمان

  • کد خبر: 214022
  • تاریخ انتشار: جمعه, 06 مهر 1397

استنادنیوز؛ طی دستور العمل صادره از سوی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میزان تسهیلات اعطایی به اعضا از مبالغ  10 ، 20 و30 میلیون به 20، 30 و 40 میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین طی این دستورالعمل مراحل ثبت نام و پذیرش ضمانت، تسهیل و مدت زمان ثبت نام برای معرفی به بانک نیز حداکثر یک هفته تعیین شده است .در همین راستا و طی دستور العمل دیگریی میزان و روال اجرایی دریافت وام ضروری کارکنان نیز افزایش و تسهیل گردید.

ای کاش نظام مهندسی استان تهران کمی زودتر به فکر افزایش رفاهیان اعضاء سازمان بود تا شائبه ای در زمان نزدیکی انتخابات سازمان به وجود نیاید.

telegram estenadnews