نظام مهندسی مازندران نیازمند یک هوای تازه است/مهندسان اعتمادی به هیات مدیره فعلی ندارند

استنادنیوز؛ هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی مازندران جمعه 13 مهرماه برگزار می شود و طی گزارشات رسیده هیات مدیره فعلی با ریزش شدید رای بین مهندسان روبرو شد.

عدم پاسخوگی و شفاف سازی هیات مدیره فعلی در مسائل به وجود آمده در سازمان یکی از دلایل بی اعتمادی اعضای نظام مهندسی مازندران به هیات مدیره فعلی می باشد.

شائبه وجود مافیای قدرت و ثروت که به صورت یک حلقه بسته در سازمان شکل گرفته یکی از موارد بی اعتمادی مهندسان است.

امیدواریم نهادهای امنیتی و نظارتی با بررسی دقیق تری بر عملکرد هیات مدیره هفتمین دوره نظام مهندسی مازندران داشته باشد تا شائبه های به وجود آمده بین مهندسان ازبین برود.

نظام مهندسی استان مازندران بیش از سی و سه هزار عضو دارد ولی متاسفانه همین عدم پاسخگویی و شفاف سازی در این سازمان باعث آن شده است که اعضای سازمان انگیزه ای به شرکت در انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی نداشته باشند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار