زلزله برای دومین بار جویبار را لرزاند

استنادنیوز؛زمین لرزه ای با قدرت 3.4 دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر ساعت 15.17 دقیقه روز جاری شهر جویبار در مازندران را لرزاند

 مرکز لرزه نگاری وابسته به موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران عمق این زلزله را 12 کیلومتری زمین اعلام کرد.
این دومین بار در روز جاری است که زمین لرزه شهر جویبار در مازندران را به لرزه در آورد.
در ساعت 5 بامداد روز جاری نیز زمین لرزه ای در مقیاس 2.6 دهم ریشتر این شهر مازندران را به لرزه درآورد که تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت احتمالی نشده است.
در یک هفته اخیر حدود پنج زمین لرزه در شهرستان جویبار در مازندران رخ داد که بزرگترین آن 4.7 دهم ریشتر بود که خسارتی در برنداشت

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار