رئیس شورا با چای داغ پای فرماندار را نشانه گرفت/زد و خورد فیزیکی فرماندار و رئیس شورا

استنادنیوز؛ از رد یک مصوبه توسط کمیته انطباق یکی از شهرهای بزرگ ساحلی مازندران تا ریختن چای داغ رئیس شورا شهر برروی پای فرماندار.

یک منبع آگاه اظهار داشت: گویا مصوبه شورای شهر یکی از شهرهای ساحلی شرق مازندران که برای تایید به فرمانداری رفته ابهام داشته و محل هزینه در بودجه شهرداری و نوع همکاری با هیات والیبال در آن قید نشده بود بنابراین کمیته انطباق این مصوبه را رد کرد.

مساعدت 50 میلیون تومانی شهرداری بابت برگزاری تور والیبال ساحلی موضوع مصوبه شورای این شهر ساحلی بوده است.

از قضا روز گذشته فرماندار این شهرساحلی، شهردار، رئیس شورای شهر و رئیس هیات والیبال استان را برای حل تعاملی این قضیه دعوت می کند

رئیس شورای شهر با ادبیاتی ناشایست و برخورد فیزیکی با فرماندار فنجان چای داغ را بر روی پای فرماندار ریخته و از جلسه خارج شد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار