کارگاه تخصصی زراعت چوب در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران برگزار شد

استنادنیوز؛کارگاه تخصصی زراعت چوب در سالن اجتماعات این اداره کل و با حضور همکاران و با سخنرانی و آموزش اساتید بخش تحقیقات منابع طبیعی آقایان دکتر ساداتی و دکتر اسدی، برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، کارگاه تخصصی زراعت چوب در سالن اجتماعات این اداره کل و با حضور همکاران و با سخنرانی و آموزش اساتید بخش تحقیقات منابع طبیعی آقایان دکتر ساداتی و دکتر اسدی، برگزار شد.

کامران طالبی مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: این کارگاه با پیگیری معاونت امور جنگل و با مشارکت اداره آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی و روابط عمومی اداره کل برگزار گردید که در دو بخش عمومی و تخصصی تدوین و اجرا شد که در ابتدای کارگاه مهندس جهان آرا معاون امور جنگل اداره کل ضمن خیر مقدم به همکاران و اساتید مدعو، به ارائه مباحث زراعت چوب و اهمیت نهال کاری در اجرای طرح تنفس جنگل پرداخت.

مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری افزود: در ادامه این کارگاه دکتر ساداتی، گزارش کاملی را از فعالیت های نهال کاری و زراعت چوب ارائه دادند و در بخش دوم کارگاه، دکتر فرهاد اسدی در خصوص مبانی زراعت چوب به صورت تخصصی گفت:  مراحل زراعت چوب شامل شامل آیتم های زیر است: انتخاب زمین،  انتخاب رقم یا کلن، تکثیر و تولید نهال،آماده سازی زمین، فواصل کاشت، عمق کاشت، زمان کاشت،  مبارزه با علف های هرز، کوددهی، آبیاری، هرس،  بررسی و مبارزه با آفات و بیماری ها، بر آورد رويش و محاسبه حجم و وزن، قيمت‌ها، تجزیه و تحلیل اقتصادی  و بازاریابی

دکتر فرهاد اسدی اظهار کرد: انتخاب روش کاشت به فاصله کاشت و نحوه استقرار بستگی دارد. این فاکتورها تعیین خواهند کرد که چگونه باید عملیات نگهداری به ویژه فعالیت­های کنترل علف­های هرز انجام گیرد. در اغلب موارد فاصله حداقلی بین ردیف­های درختان باید 3 متر باشد تا با پهنای تراکتور سازگاری داشته باشد و در واقع اجازه حرکت تراکتور بین ردیف­ها داده شود. اگر فاصله کاشت بین ردیف­های درختان به اندازه کافی زیاد باشد (3 متر یا بیشتر)، امکان استفاده از ماشین­آلات فراهم می­شود و در غیر این صورت باید از نیروی کارگری استفاده شود. گاهی فاصله بین ردیف­ها به مقدار کافی است ولی فاصله بین درختان هر ردیف ناکافی است. در این صورت ماشین­آلات تنها از یک طرف بین ردیف­ها می­توانند حرکت کنند. این وضعیت در شرایطی هم که نهرهای آب در مسیر بین درختان قرار می­گیرد، نیز حاکم است.

وی اضافه کرد: مرحله کاشتن نهال شامل کلیه فعالیت­های مدیریتی است که شامل آماده­سازی محل کاشت نهال تا کاشت نهال در زمین اصلی است. مرحله بعد از کاشت نهال از چندین روز تا چندین هفته و تا استقرار کامل نهال ادامه دارد. اولین مرحله قبل از کاشت نهال ارزیابی رشد علف­های هرز است .استفاده از علف کش در زمان مناسب که بسته به شرایط محل می­تواند تابستان یا پاییز سال قبل از کاشت نهال یا در بهار سال کاشت باشد. در هر حال این امر به تشخیص متخصص مربوطه انجام می­گیرد. مرحله شخم و دیسک و تهیه نقشه کاشت و کاشت نهال، مرحله بعد از کاشت تا قبل از شروع فصل رشد جدید.

این استاد دانشگاه در ادامه کارگاه تصریح کرد: فعالیت­های مدیریتی در مرحله کاشت به روش کاشت متکی خواهد بود. ممکن است این فعالیت­ها با ماشین و یا با نیروی کارگری انجام شود. در مرحله اول باید فهرستی از علف­های هرز عرصه تهیه شود، سطح پوشش آ­ن­ها و جزئیات آن­ها همانند آنچه که در تاریخچه رویشی اشاره شد، آورده شود تا بر اساس آن یک متخصص علف­های هرز بتولند پروتوکول مناسبی برای مبارزه با علف­های هرز تهیه و ارائه نماید.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار