مدیر کل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری کشور ازمدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران تقدیر کرد

استنادنیوز؛فرهاد صالحیان ،مدیر کل دفترایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با ارسال لوح سپاسی از احمد آفرین محمدزاده ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران تقدیر و تشکر کرد

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ، فرهاد صالحیان ،مدیر کل دفترایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با ارسال لوح سپاسی از احمد آفرین محمدزاده ،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران به منظور عملکرد مطلوب و اقدامات در خور توجه ایمنی این اداره کل در پنج ماهه ابتدای سال جاری که منجر به کاهش فوتی های حوادث رانندگی و تصادفات ترافیکی در راههای برون شهری و روستایی شده ، تقدیر و تشکر كرد. در بخشی از این لوح تقدیر آمده است،بدینوسیله از آن مدیریت محترم و همکاران آن مجموعه که بهبود وضعیت ایمنی را در اولویت کاری قرار داده و با برنامه ریزی و اجرای تدابیر و اقدامات متناسب مبتنی بر تحلیل دقیق و آسیب شناسی عوامل موثر بر ایمنی به این موفقیت نائل گردیده اید تقدیر و تشکر می گردد

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار