آتش سوزی گسترده در کارخانه سبد سازی گهرباران مازندران

آتش سوزي وسيع در كارخانه سبد سازي گهر باران، آتش نشانان مشغول مهار شعله هاي آتش هستند و دود غلیظی در آسمان پراکنده شده است

 هنوز از علت حادثه و میزان خسارات مالی و احیانا جانی این آتش سوزی خبری در دسترس نیست.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار