• مختارپور معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، خبر داد:

جلسه توانمند سازی و انسجام سازمانی آبخیزنشینان تشکیل شد

اسماعیل مختارپورگفت: جلسه ای در خصوص توانمند سازی و انسجام سازمانی آبخیزنشینان با حضور روسای ادارات ستادی و شهرستانی و رابطین اموزش و ترویج ادارات شهرستان ها برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، اسماعیل مختارپور معاون فنی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: جلسه ای در خصوص توانمند سازی و انسجام سازمانی آبخیزنشینان با حضور روسای ادارات ستادی و شهرستانی و رابطین اموزش و ترویج ادارات شهرستان ها برگزار شد.

مختارپور ابراز کرد: مطابق با مفاد اصل 50 قانون اساسی، قانون برنامه های چهارم، پنجم، قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز افق 1400 و آیین نامه و دستورالعمل داخلی به امر مشارکت مردمی این جلسه در دستور کار قرار گرفت و تشکیل شد.

معاون فنی و آبخیزداری مازندران- ساری در ادامه ضمن ارائه توضیحات در خصوص روند کار،اظهار کرد: در این جلسه به اهمیت آبخیزداری و لزوم مشارکت مردم برای مدیریت جامه مشارکتی حوزه آبخیز پرداخته شد و در ادامه، لیست دست اندرکاران دستگاه های اجرایی شهرستان ها تهیه و به شهرستان ها ابلاغ شد و جدول زمان بندی برگزاری جلسات آتی شهرستان ها( درون سازمانی و برون سازمانی) مشخص گردید و اسامی نهایی روستاهای معرف در حوزه شهرستان ها تعیین گردید.

مختار پور تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی از جمله تشکل های محلی، دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها و فعالان در مدیریت عرصه های حوزه های آبخیز منابع طبیعی برای دستیابی به اهداف حفاظت و توسعه عرصه های منابع طبیعی در شرایط کنونی امری الزامی است. لذا به منظور تداوم حفاظت و توسعه حوزه های آبخیز منابع طبیعی نیاز به جلب مشارکت فعال مردمی از طریق آموزش، ظرفیت سازی، توانمند سازی اقشار مختلف مردم از جمله جوامع محلی و تشکل های موجود مرتبط و هدفمند مستقر در حوزه های آبخیز می باشد.

ایشان بیان کرد: مقرر گردید نسبت به تهیه و توزیع بروشورهای ترویجی به منظور شناساندن اهمیت پروژه مدیریت جامع مشارکتی آبخیز و منابع طبیعی در بین جامعه هدف از سوی مجری قرارداد با نظارت آموزش و ترویج اقدام گردد.

وی اهداف کیفی این پروژه را، ارتقاء توان فردی و گروهی به منظور مشارکت آحاد جوامع محلی و تشکل های مردمی در حوزه آبخیز منابع طبیعی، آموزش حفاظت از اجزای فیزیکی و زیستی حوزه های آبخیز بخش منابع طبیعی و جلب اعتماد عمومی برای همکاری و همیاری در مدیریت پایدار حوزه های آبخیز بیان نمود و اشاره کرد: در پایان جلسه پرشسنامه های ارزیابی دست اندرکاران درون سازمان نیز تهیه وتوزیع و تکمیل گردید.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار