کارگاه آموزشی توانمند سازی جوامع محلی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری تشکیل شد

استنادنیوز؛کارگاه آموزشی توانمند سازی جوامع محلی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، کارگاه آموزشی توانمند سازی جوامع محلی با مشارکت اعضاء انجمن های صنفی مرتعداری، نمایندگان تعاونی های مرتعداری و تعدادی از بهره برداران و مجریان طرح های مرتعداری در سالن اجتماعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، تشکیل گردید.

مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران- ساری، گفت: در این کارگاه آموزشی مرتعداران با الگوها و روش های بهره برداری اصولی و صحیح از مرتع و همچنین چگونگی افزایش مشارکت در اجرای برنامه های مرتعداری آشنا شدند.

در ادامه جلسه بیان گردید که امروزه، ضرورت جلب مشارکت جوامع محلی و تشکل ها در فرایند حفظ و احیای منابع طبیعی پایه علمی داشته و از آن جایی که مشارکت فعال مردم منجربه اخذ تصمیمات منطقی و در نتیجه باعث اثر بخشی نتایج می شود لذا یک الزام محسوب می گردد.

در این جلسه به نقش شرکت های تعاونی در حفظ و احیای منابع طبیعی اشاره شد و عنوان شد که در قوانین جاری کشور، برای حفظ و نگهداری از منابع طبیعی و محیط زیست، به سازمان ها، نهادهای دولتی، خصوصی و تعاونی و حتی به افراد جامعه تاکید و گاهی تکلیف شده است. بر همین اساس، شرکت های تعاونی معمولاً این وظیفه مهم را در دستور کار خود قرار می دهند و علاوه بر آن در اساسنامه شرکت های تعاونی منابع طبیعی، نحوه استفاده صحیح از منابع طبیعی و چگونگی احیای مجدد و مراقبت های ویژه از این منابع مشخص شده است.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، اظهار کرد: با تشکیل شرکت های تعاونی منابع طبیعی، بهره برداران واقعی از جنگل و مرتع یعنی جنگل نشینان و دامداران بومی مشخص و نسبت به عضو گیری آن ها اقدام می شود.این انتخاب که در حقیقت یکی از شرایط عضویت در این شرکت تعاونی می باشد سبب افزایش دلبستگی و علاقمندی افراد بهره بردار از منابع طبیعی گردیده و قطعاً این علاقمندی در حفظ و احیاء پایدار منابع طبیعی موثر می باشد.

روابط عمومی اضافه کرد: شرکت های تعاونی جنگل و مرتع تحت نظارت و راهنمایی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با استفاده از حمایت های دولتی طبق اساسنامه و مقررات موجود می توانند بر اساس قوانین بخش منابع طبیعی و برنامه زمان بندی و منطقه ای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از منابع طبیعی منطقه خود به نحو مطلوب حفاظت و بهره برداری نمایند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار