صید یک هفته ای ماهیان استخوانی درمازندران ازمرز۲۰۰ تن گذشت

استنادنیوز؛رﺋیس گروه صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران اعلام کرد براساس آمارهای اخذ شده تا ۲۲ مهرماه ( یک هفته ) صیادان ۲۰۲ تن انواع ماهیان استخوانی راصید وروانه بازارمصرف نمودند

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران ،این مطلب را قاسم کریم زاده رﺋیس گروه صیدوبنادرماهیگیری شیلات مازندران اعلام کردوگفت:درسال جاری صیادان شرکتهای تعاونی ماهیگیران پره استان مازندران برااساس تصمیمات کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران ،تورهای خودرااز۱۵ مهرماه (یک هفته زودترازسنوات قبل) دردریا پهن واقدام به صید نمودند که براساس آمارهای اخذ شده تا ۲۲ مهرماه ( یک هفته ) صیادان ۲۰۲ تن انواع ماهیان استخوانی راصید وروانه بازارمصرف نمودند.

کریم زاده درادامه با اشاره به اینکه ارزش اقتصادی ماهیان صیدشده ۵ (پنج) میلیاردتومان بوده است ،افزود:
۹۷ درصد ازماهیان صیدشده مربوط به گونه کفال ماهیان ومابقی سایرگونه ها ازجمله سفید بوده است. وی سرانه صید هرشرکت تعاونی پره ازصیدرا تاکنون حدود ۴ تن بیان کرد وتصریح نمود:
با توجه تکثیر ورهاسازی بچه ماهیان درمراکز بازسازی ذخایر (۶۵میلیون قطعه ) ومشارکت جامعه صیادی درامرکمک به تکثیر طبیعی ماهی سفید دراراضی جایگاههای تعاونی های پره (حدود۲۰ میلیون قطعه) پیش بینی می گردد صیدامسال نسبت به سنوات گذشته وضعیت مطلوبتری رادرسبد صیادان نشان دهد.

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار