86 نفراز عابران پیاده در تصادفات رانندگی طی شش ماهه سالجاری کشته شدند

استنادنیوز؛دکتر عباسی گفت: در شش ماه امسال ، تعداد 86 (59 مرد و ما بقی زن) نفر عابر پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش داشت

مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت: در شش ماه امسال ، تعداد 86 (59 مرد و ما بقی زن) نفر عابر پیاده در حوادث رانندگی کشته شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد کاهش داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران، دکتر علی عباسی مجموع آمار تلفات حوادث رانندگی در شش ماه امسال را 302 نفر اعلام کرد و افزود: 86 نفر از کل تلفات حوادث رانندگی شش ماه امسال عابرین پیاده هستند. که به تفکیک محوربرون شهری و راه روستایی با 59 درصد بیشترین فوتی در آن گزارش شده است.

بیشترین و کمترین شهرها

عباسی در خصوص بالاترین آمار متوفیات عابران پیاده در استان گفت: شهرستان‌های ساری با 15 ، بابل و نوشهر هر کدام با 11نفر بیشترین تعداد عابران فوت شده و جویبار ،تنکابن ،گلوگاه و فریدونکنار هر کدام با یک فوتی عابر کمترین شهرهایی هستند که گزارش شده است.

بیشترین خودروی درگیر با متوفیان

دکتر عباسی همچنین در خصوص بیشترین خودروی درگیر با متوفیان گفت : به تفکیک سواری با 66 ، نیسان با 11 و موتور با 5 و کامیون با 4 فوتی گزارش شده است.

بیشترین و کمترین ماه

بر اساس این گزارش شهریور با 21 ، مرداد با 19 نفر ، اردیبهشت با 18 نفر مورد بیشترین و تیر ماه با 5 مورد کمترین ماه هایی هستند که گزارش شده است.

به تفکیک محل فوت

مدیر کل پزشکی قانونی استان به تفکیک محل فوت عابران پیاده گفت : 45 نفر از عابران در محل حادثه و 41 نفر در بیمارستان فوت کردند .

این مقام اجرایی استان یادآور شد :دستگاه های اجرایی استان می توانند در امر فرهنگ سازی با استفاده از آمارهای پزشکی قانونی با برنامه ریزی پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی مردم در راستای کاهش آمار کشته ها و مصدومین در حوادث رانندگی موثر باشند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار