شیلات مازندران دردهمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری ایران درکیش حضور یافت

استنادنیوز؛شیلات مازندران درراستای برنامه های اقتصادمقاومتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی درنمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری کشوردرکیش شرکت نمود

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران درراستای برنامه های اقتصادمقاومتی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی بویژه دردوبخش وفرصت پرورش ماهی دردریا (قفسهای دریایی) ونیز پرورش ماهیان خاویاری دراراضی ساحلی بااستفاده ازآب دریا،پس ازمطالعات اولیه وتهیه طرحهای توجیهی ،فنی واقتصادی برای بهره مندی ازمنابع سرمایه گذاری خارجی درنمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری کشوردرکیش شرکت نمود،
مهندس حسین اصغری رﺋیس گروه فرآوری و پایش صنایع شیلاتی اداره کل شیلات مازندران که به عنوان نماینده شیلات استان دراین مدت درمحل نمایشگاه حضوردارد ،گفت:شیلات مازندران دراین نمایشگاه که تا سوم آبانماه ادامه داردمجموعه فرصتهای سرمایه گذاری بخشهای مختلف استان ازجمله فرصتهای سرمایه گذاری شیلاتی رابا هماهنگی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان درنمایشگاه اراﺋه دادند

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار


Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/fwclgaxf/public_html/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193

Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in /home/fwclgaxf/public_html/libraries/joomla/session/handler/native.php on line 193