دانلود رایگان نمونه سوالات درس عمومی دانش خانواده و جمعیت دانشگاه پیام نور + پاسخنامه تستی

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه تستی، نمونه سوالات عمومی پیام نور  علوم پایه و علوم انسانی با جواب، اخبار دانشگاهی و جدیدترین اخبار روز ایران و جهان

 

مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال های مختلف دانش خانواده و جمعیت رشته های علوم پایه پیام نور + پاسخنامه

 ردیف           نام درس                 نیمسال                  دانلود       
1 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال اول 90-89 دانلود سوال + پاسخنامه
2 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال دوم 90-89 دانلود سوال + پاسخنامه
3 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه تابستان 89 دانلود سوال + پاسخنامه
4 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال اول 91-90 دانلود سوال + پاسخنامه
5 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال دوم 91-90 دانلود سوال + پاسخنامه
6 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه تابستان 90 دانلود سوال + پاسخنامه
7 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال اول 92-91 دانلود سوال + پاسخنامه
8 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال دوم 92-91 دانلود سوال + پاسخنامه
9 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه تابستان 91 دانلود سوال + پاسخنامه
10 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال اول 93-92 دانلود سوال + پاسخنامه
11 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال دوم 93-92 دانلود سوال + پاسخنامه
12 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه تابستان 92 دانلود سوال + پاسخنامه
13 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال اول 94-93 دانلود سوال + پاسخنامه
14 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال دوم 94-93 دانلود سوال + پاسخنامه
15 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه تابستان 93 دانلود سوال + پاسخنامه
16 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال اول 95-94 دانلود سوال + پاسخنامه
17 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه نیمسال دوم 95-94 دانلود سوال + پاسخنامه
18 دانش خانواده و جمعیت علوم پایه تابستان 94 دانلود سوال + پاسخنامه

 

مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال های مختلف دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی پیام نور + پاسخنامه

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار