دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات درس دانش خانواده و جمعیت رشته های علوم انسانی پیام نور + پاسخنامه تستی

دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات درس جمعیت و تنظیم خانواده دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه تستی، نمونه سوالات عمومی پیام نور  علوم پایه و علوم انسانی با جواب، اخبار دانشگاهی

مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال های مختلف دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی پیام نور + پاسخنامه

 

ردیف نام درس نیمسال دانلود
1 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال اول 90-89 دانلود سوال+پاسخنامه
2 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی

نیمسال دوم 90-89

دانلود سوال+پاسخنامه
3 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی تابستان 89 دانلود سوال+پاسخنامه
4 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال اول 91-90 دانلود سوال+پاسخنامه
5 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال دوم 91-90 دانلود سوال+پاسخنامه
6 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی تابستان 90 دانلود سوال+پاسخنامه
7 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال اول 92-91 دانلود سوال+پاسخنامه
8 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال دوم 92-91 دانلود سوال+پاسخنامه
9 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی تابستان 91 دانلود سوال+پاسخنامه
10 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال اول 93-92 دانلود سوال+پاسخنامه
11 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال دوم 93-92 دانلود سوال+پاسخنامه
12 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی تابستان 92 دانلود سوال+پاسخنامه
13 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال اول 94-93 دانلود سوال+پاسخنامه
14 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال دوم 94-93 دانلود سوال+پاسخنامه
15 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی تابستان 93 دانلود سوال+پاسخنامه
16 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال اول 95-94 دانلود سوال+پاسخنامه
17 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی نیمسال دوم 95-94 دانلود سوال+پاسخنامه
18 دانش خانواده و جمعیت علوم انسانی تابستان 94 دانلود سوال+پاسخنامه

 

مجموعه کامل نمونه سوالات نیمسال های مختلف دانش خانواده و جمعیت رشته های علوم پایه پیام نور + پاسخنامه

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار