دریافت حقوق 7 میلیاردی یکی از مدیران بانک تجارت/نجومی بگیران معرفی شوند

مدیر یکی از بانک های تجارت تا بیش از 7  میلیارد ریال حقوق دریافت می کرده است که ورود کردیم و دیدیم صحت دارد و لذا با آن برخورد کردیم.

استنادنیوز؛ امیر خجسته در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس با ۱۴۱ عضو فعالیت خود را از ابتدی مجلس آغاز کرد، گفت: این فراکسیون قدرتمندانه و بدون توجه به گرایش های سیاسی با هرگونه فساد برخورد می کند. در این حوزه مردم و خبرگان جامعه اطلاعات درباره فساد در بخش های مختلف را به این فراکسیون می دهند.

وی با ذکر نمونه ای از این فعالیت ها عنوان کرد: یکی از گزارشاتی که به این فراکسیون رسیده است در مورد گمرک بود که توسط کارشناس این دستگاه در اختیار ما قرار گرفت که نتیجه آن تحول در گمرک بود و جلوی قاچاق ۳۴ هزار خودرو گرفته شد و مجرمین هم بازداشت شدند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه سامانه ای که در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده، بسیار اثرگذار است، اشاره کرد: از نیروهای امنیتی و انتظامی درخواست داریم در این حوزه ورود و فراکسیون را همراهی کنند. در این بین کارشناسان فراکسیون و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ با عملکرد دقیق، با فساد در بخش های دیگر مبارزه کنند.

وی از نقش گزارشات مردمی در راه مبارزه با فساد گفت و عنوان کرد: گزارشاتی که توسط مردم به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی می رسد به دادستانی اعلام می شود و با پیگیری آن ها با فساد برخورد می شود. در حقیقت مردم از طریق سامانه فراکسیون مبارزه با مفاسد، فساد در دستگاه هایی که بیت المال در آن ها حیف و میل می شود را گزارش می دهند.

خجسته درباره گزارشات مردمی درباره حقوق های نجومی بیان کرد: بر اساس گزارشاتی که مردم ارسال کرده اند مدیر یکی از بانک های تجارت تا بیش از ۷۰۰ میلیون حقوق دریافت می کرده است که ورود کردیم و دیدیم صحت دارد و لذا با آن برخورد کردیم. همچنین گزارشاتی از دریافت حقوق های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیونی برخی مدیران دریافت کرده ایم که با آن ها نیز برخورد کردیم.

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار