مدیرکل گمرک بازداشت شد

یک منبع آگاه از بازداشت مدیرکل گمرک همدان  به همراه معاونین خبرداد.

 

جمال خشوعی مدیرکل گمرک همدان به همراه معاون فنی گمرک و چند تن از مرتبطین به اتهام رشوه و تبانی در فساد سازمان یافته مالی امروز بازداشت شدند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار