۱۵ آبان سالروز تولد نوشیروانی روز بابل نامگذاری شود

از سال۸۶ که درجریان سازی رسانه ای مناسبت "۱۴ آبان" روز_مازندران ایفای نقش نمودم تاکید داشتم که همه شهرهای استان می توانند وفق مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور روز اختصاصی ثبت نمایند و پیرو همین پیشنهاد اصرار دارم ۱۵ آبان (۱۲۸۱) سالروز تولد خیر نیک اندیش و پرآوازه شهرمان زنده یاد سیدحسین فلاح نوشیروانی که با هفته وقف تقارن پیدا کرد بنام #روز_بابل نامگذاری شود.

به گزارش استنادنیوز؛ ضمن تکریم همه مفاخر و مشاهیر بابلی و احترام به وقایع تاریخی و مناسبتی یاآیین های ملی و مذهبی اما درمیان رویدادها و  شخصیت های تاریخی و معاصر بابل جامعیت و اثربخشی اجتماعی نوشیروانی از دیگران مردمی تر و فراگیر است. آثار خیر نوشیروانی بزرگ در حوزه های مذهبی ، اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی، علمی وآموزشی، عمرانی ،درمانی وخدماتی در جای جای بابل_ شهرنیک اندیشان_ چون شمع روشنی بخش دیارمان است.

بی گمان هر بابلی به نوعی از آثار خیر و نیات خداپسندانه سیدجلیل القدر نوشیروانی بزرگ بهره جسته و چه با شکوه خواهد بود که بابلی های ترقی خواه برای تعالی و همبستگی اجتماعی #نامروز_شهرشان سالروز تولد واقفی نیک اندیش چون نوشیروانی بزرگ باشد.

نوشیروانی یک فرد نیست بلکه اندیشه بلندی است که بفکر پیشرفت و تعالی جامعه بوده و  آثارش خیر کثیر است.
نوشیروانی هویت ساز ،حرکت بخش  و آینده نگر بوده، می تواند الگوی عینی و نماد نوعدوستی و ترقی خواهی بابلی ها باشد.

نوشیروانی علاوه بر #احداث مراکز و موسسات مختلف عام المنفعه که ارزش اقتصادی بیش از هزار میلیاردی دارد خودش به فرهنگ خیرخواهی و نماد نیک اندیشی بدل گشت و افراد بیشماری او را الگوی خویش قرار داده تا جاییکه شهرستان بابل از حیث خیرین و مشارکت های مردمی زبانزدخاص و عام است و حتی از لحاظ وقف نیز جز شهرهای مهم کشور به حساب می آید.

اما نامگذاری #روز_بابل چه آثاری دارد و چه ضرورتی به این عنوان سازی می باشد!؟

نامگذاری یک روز برای استان و شهرستان #هویت‌ساز، انسجام گر و تعالی بخش است و موجب تحرک نیروها و گروه های اجتماعی معطوف به ترقی و توسعه می گردد و نقش بالندگی و بازسازی اجتماعی خواهد داشت. از سویی وطن محور مشترک همه نیروهای اجتماعی است تا در کنار هم با همه اختلافات مشارکت همگرایانه داشته باشند.

روز یا هفته فرهنگی #بابل ظرفیتی برای همگرایی و نوعدوستی و بستری برای بیان مزیت ها و توانمندی های فرهنگی و اجتماعی زادبوم است. روز بابل می تواند زمینه شادابی و نشاط جوانان و نوجوانان این کهن دیار را برای توسعه و تعالی با ابتکارات و خلاقیت های فرهنگی وهنری فراهم نماید.

در این قلم باردیگر از نیروهای فرهنگی و اجتماعی می خواهم برای نامگذاری روز بابل و برگزاری برنامه های هویت ساز و تعالی بخش #بسیج شوند و ازاین مناسبت برای گذار از تالماتی که بر شهر چیره گشته استفاده نمایند.

شهرستان بابل از جنبه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ،تجاری و اقتصادی ،علمی و آموزشی ، طبیعی ، زیستی و بخصوص #نیروهای_انسانی توانمند ویژگی های بارزی دارد که از طریق مناسبت گرایی و نهادسازی قابلیت پیشرفت دارد.

شهرستان بابل علاوه بر #مواریث تاریخی و فرهنگی وقایع، مشاهیر، مفاخر، نخبگان، بزرگان وقهرمانان ارزنده ای دارد که معرفی و تجلیل از آنها ضروری است. فرهنگ ،آداب و سنن بومی و محلی ارزشمندی دراین کهن دیار به یادگارمانده که معرفی ، بازنشر وباز تولید آنها برای نسل امروز شوق آفرین و حرکت بخش می باشد.

نامگذاری یک روز بنام بابل زایشگر آثارعلمی،فرهنگی و هنری و فرصتی برای بیان مزیت ها و توانمندی های این شهرستان ، تحرک کنشگران و تقویت جریان های #اجتماعی خواهدشد.

شهرستان بابل برای دست یابی به ترقی و شرایط بهتر زندگی به همگرایی، امید و نشاط اجتماعی نیاز مبرم دارد  و مناسبت سازی بومی‌گرایانه  می تواند واجد تشریک مساعی و حلقه وصل "بابل یاران" باشد.
البته فارغ از قیل و قال های حاشیه ای بابل همیشه به عنوان شهر الگو و #ترقی‌خواه مورد احترام دیگر شهرها بوده است واین روندبایدادامه یابد.

خوشتر آن است که بجای واگرایی، افشاگری ، نیشتر زدن و مانع تراشی ها چونان گذشتگان #کایری پیشه کنیم و احیای مروت نماییم ودست دردست هم دهیم به مهر تا مهین خویش کنیم آباد!

اگر این متن مورد پسند شما قرارگرفت نقد ، خوانش وهمراهی درپویش #روز_بابل را به دیگران توصیه کنید.

ایرج‌نیازآذری
روزنامه نگار وفعال فرهنگی و اجتماعی

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار