• با هدف ارتباط دوسويه ميان مديريت شهري و شهروندان فعال شد:

بخش نقد شایسته در پرتال شهرداری

استنادنیوز؛روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري با هدف ارتباط بهتر و تعامل دوسویه با شهروندان ، از نقد شایسته همشهریان ، استقبال می کند

با توجه به به اينكه ايجاد شهر الكترونيك يكي از اهداف مديريت شهري در سال هاي اخير بوده است ، روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري ساري با هدف ارتباط دوسويه بهتر ، و تعامل با شهروندان ، بخش نقد شایسته در پرتال شهرداری را فعال کرده است.

هدف از ايجاد و فعال نمودن بخش نقد شایسته ، تعامل و همراهی بهتر میان شهروندان با مديريت شهري بوده و شهروندان ميتوانند با ارائه نظرات و انتقادات شایسته در زمینه موضوعات حوزه شهري ياريگر شهرداري ساري در مسير توسعه مركز استان باشند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار