لیست قیمت برنج و زعفران در بازار امروز 19 آبان 97

در میان قیمت‌های متنوع برنج‌های ایرانی، برنج طارم  هاشمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج دودی پر محصول ۱۰ هزار تومان می باشد.

 

قیمت زعفران در بازار امروز ۱۹ آبان۹۷

زعفران پوشال معمولی ۱ کیلوگرم ۵,۷۰۰,۰۰۰
زعفران پوشال معمولی هرگرم ۵,۷۰۰
زعفران پوشال معمولی هر مثقال ۲۶,۸۰۰
زعفران دسته ( دختر پیچ ) ۱ کیلوگرم ۵,۴۰۰,۰۰۰
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هرگرم ۴,۴۰۰
زعفران دسته ( دختر پیچ ) هر مثقال ۲۰,۷۰۰
زعفران سرگل آلنج ۶ کیلوگرم ۰
زعفران سرگل آلنج صادراتی ۱ کیلوگرم ۰
زعفران سرگل صادراتی ۱ کیلوگرم ۰
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات ۱ کیلوگرم ۵,۶۰۰,۰۰۰
زعفران سرگل ممتاز قائنات ۱ کیلوگرم ۵,۲۰۰,۰۰۰
زعفران سرگل ممتاز قائنات هرگرم ۵,۸۰۰
زعفران سرگل ممتاز قائنات هر مثقال ۲۷,۳۰۰
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B ۱ کیلوگرم ۰
زعفران سفیدی ( ریشه ) ۱ کیلوگرم ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زعفران سفیدی ( ریشه درجه ۲ ) ۲ کیلوگرم ۰
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر) ۳ کیلوگرم ۰
زعفران نگین پوشال ۱ کیلوگرم ۷,۵۰۰,۰۰۰
زعفران نگین پوشال هرگرم ۷,۵۰۰
زعفران نگین پوشال هر مثقال ۳۵,۳۰۰
زعفران نگین صادراتی ۱ کیلوگرم ۸,۶۰۰,۰۰۰
زعفران نگین صادراتی هرگرم ۸,۶۰۰
زعفران نگین صادراتی هر مثقال ۴۰,۵۰۰
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات ۱ کیلوگرم ۵,۶۰۰,۰۰۰
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه یک ۱ کیلوگرم ۵,۸۰۰,۰۰۰
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه دو ۱ کیلوگرم ۵,۵۰۰,۰۰۰
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه سه ۱ کیلوگرم ۰
زعفران پوشال – درجه یک ۱ کیلوگرم ۰
زعفران پوشال – درجه دو ۱ کیلوگرم ۰
زعفران پوشال – درجه سه ۱ کیلوگرم ۰
زعفران دسته ( دختر پیچ ) ۱ کیلوگرم ۰
زعفران سفیدی ( ریشه ) – درجه یک ۱ کیلوگرم ۰
زعفران سفیدی ( ریشه ) – درجه دو ۱ کیلوگرم ۰
قیمت زعفران – درجه یک یک مثقال ۱ ۰
قیمت زعفران – درجه یک نیم مثقال ۱۹,۰۰۰
قیمت زعفران – درجه یک چهار گرم ۵۸,۰۰۰
قیمت زعفران – درجه یک ۱ گرم ۳۰,۰۰۰

قیمت برنج ایرانی و هندی در بازار امروز ۱۹ آبان۹۷

بنا بر این گزارش قیمت برنج هندی ۷۵٠٠ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی ۷۵ هزار تومان است.

همچنین قیمت برنج ایرانی ۸۰۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

البته قیمت برنج‌های خاص که میزان تولید و عرضه آنها کم است، متفاوت و کمی بالاتر از قیمت انواع برنج ایرانی است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار