• باقری سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان جویبار خبر داد:

بررسی وضعیت تأمین و کمک به ساخت مسکن محرومین در شهرستان جویبار

استنادنیوز؛محسن باقری سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان جویبار از برگزاری جلسه ای با حضور بخشدار بخش مرکزی ، رییس کمیته امداد ، رییس بهزیستی ، بنیاد مسکن شهرستان و دهیاران بخش مرکزی در محل بخشداری شهرستان جویبار خبر داد

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ، محسن باقری سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان جویبار از برگزاری جلسه ای با حضور بخشدار بخش مرکزی شهرستان در خصوص بررسی وضعیت تأمین و کمک به ساخت مسکن محرومین در محل بخشداری خبرداد وگفت: جلسه ای با حضور بخشدار بخش مرکزی ، رییس کمیته امداد ، رییس بهزیستی ، بنیاد مسکن شهرستان و دهیاران بخش مرکزی در محل بخشداری شهرستان جویبار برگزار گردید.

باقری سرپرست بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان به موارد مطرح دراین جلسه اشاره و بیان داشت:درنشستی که در دفتر کار بخشدار با حضور بخشدار بخش مرکزی ، رییس کمیته امداد ، رییس بهزیستی ، بنیاد مسکن شهرستان و دهیاران بخش مرکزی مبنی بر بررسی وضعییت مسکن محرومین وسایر موارد این حوزه برگزارشد مواردی توسط بخشدارو حاظرین در خصوص تسریع در بازدید میدانی و شناسایی افراد وخانوار محروم ، تسریع در پاسخ استعلامات و تسهیل رویه صدور پروانه افراد تحت پوشش، شناسایی افراد خیر و معرفی آنها به واحد حساب 100 حضرت امام (ره) بنیاد مسکن با همکاری دهیاران مطرح شد.

دراین جلسه همچنین با توجه به 21 مهر آغاز طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن درروستاهای هدف در سطح شهرستانهای استان مازندران نکاتی دردرخصوص اهمیت این طرح وهمچنین همکاری دهیاریها و سایر دستگاهها با مأمورین آمارگیری جهت پیشیرد طرح ازسوی بخشدار وسرپرست بنیاد مسکن شهرستان مطرح گردید.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار